Trang chủ tải file
Trang chủ tải file
Tìm tài liệu
Tìm tài liệu
Chi tiết tài liệu:  QĐ v/v Phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQĐ v/v Phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
Mô tả
Tên Fileqdct-574-2013-6_2.pdf
Kích thước FileRỗng
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửihoangnhuminh
Gửi ngày 20/06/2014 19:34
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống1208 Tải xuống
Cập nhật 20/06/2014 19:35
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum