Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 09:44

Tân Yên: Tăng cường công tác chỉ đạo mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

tân yenHiện nay, trên địa bàn huyện Tân Yên có 06 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa và cây ăn quả. Trong đó, có 03 mô hình đạt quy mô cấp tỉnh, 03 mô hình đạt quy mô cấp huyện tại các xã Ngọc Vân, Cao Xá, An Dương, Ngọc Thiện, Phúc Sơn. Đến thời điểm này, các mô hình đã và đang thực hiện sản xuất theo phương án được phê duyệt.

Tuy nhiên, một số mô hình thực hiện chậm, chưa đảm bảo tiến độ, khó đáp ứng yêu cầu. Để đấy nhanh tiến độ thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất phù hợp, hiệu quả, Chủ tịch UBND huyện vừa có công văn yêu cầu phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã có mô hình và chủ các mô hình xây dựng phương án, thiết lập hồ sơ theo quy định; tổ chức nghiệm thu sơ bộ đối với các mô hình đã hoàn thành về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết, sản xuất hiệu quả. Trạm KN, Trạm Trồng trọt và BVTV tăng cường công tác tuyên truyền về hiệu quả của ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trực tiếp hướng dẫn chủ mô hình lựa chọn cây trồng đưa vào sản xuất phù hợp, hiệu quả. UBND các xã, thị trấn tiếp tục tiếp tục thông tin tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 46/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ mô hình khẩn trương xây dựng nhà lưới, nhà màng đảm bảo quy mô, kiên cố, vững chắc… và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định.

Tin: Nguyễn Khương

Last modified on Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 07:00
back to top