Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 09:38

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

nha mangTheo Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay toàn tỉnh có 05 mô hình nhà lưới, nhà màng đã xây dựng xong đi vào sản xuất, 12 mô hình đang xây dựng và 05 mô hình chưa triển khai. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà lưới, nhà màng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành kế hoạch, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2017.

Theo đó, các huyện, thành phố tiếp tục thông tin tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, thành phố, các văn bản hướng dẫn liên quan đến các chủ mô hình trên địa bàn được biết để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở nội dung hướng dẫn số 01/HD-SNN ngày 18/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT, chỉ đạo các chủ mô hình bổ sung bản vẽ thiết kế thi công công trình nhà lưới, nhà màng do đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập hoặc tham khảo, áp dụng bản vẽ thiết kế nhà lưới, nhà màng của mô hình đã được nghiệm thu hoặc tham khảo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các chủ mô hình khẩn trương xây dựng nhà lưới, nhà màng đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và đi vào sản xuất có hiệu quả.

Đối với các mô hình đã được phê duyệt nhưng đến nay chưa tổ chức triển khai cần xác định rõ nguyên nhân và đề xuất hướng giải quyết, tháo gỡ kịp thời; trường hợp chủ mô hình không triển khai xây dựng trong năm 2017 phải có văn bản đề nghị gửi Sở Nông nghiệp và PTNT. Với các mô hình đang thi công xây dựng nhà lưới, nhà màng, nếu kết cấu chưa đảm bảo chắc chắn, kiên cố thì yêu cầu các chủ mô hình tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay.

Báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng các mô hình trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trước ngày 15 và 30 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Kim Lan

Last modified on Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 07:00
back to top