Thứ sáu, 16 Tháng 6 2017 21:10

Yên Dũng: Mục tiêu hết năm 2020 có 13/19 xã đạt chuẩn NTM

abcnongMục tiêu thực hiện đến hết năm 2020 trên địa bàn huyện có thêm 05 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã về đích NTM lên 13/19 xã, đạt khoảng 69%.

Theo đó, các xã đạt chuẩn theo lộ trình như sau: Năm 2017 phấn đấu xã Lãng Sơn, năm 2018 là hai xã Tân An và Thắng Cương, năm 2019 xã Đồng Việt và năm 2020 phấn đấu xã Trí Yên. Phấn đấu bình quân tiêu chí toàn huyện đạt gần 17 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; mỗi năm có từ 1-2 thôn đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 1-2 tiêu chí; nâng tỷ lệ đường huyện đạt chuẩn lên 100%, xây mới Trung tâm văn hóa – thể thao huyện đạt chuẩn theo quy định. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 đạt 50-55 triệu đồng/người/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2-3%/năm. Tại các xã đã đạt chuẩn NTM cần duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đảm bảo đủ điều kiện xét công nhận lại sau 05 năm đạt chuẩn.

Được biết, đến thời điểm này bình quân tiêu chí huyện Yên Dũng đạt trên 15 tiêu chí/xã; có 08 xã đạt chuẩn NTM là Xuân Phú, Tư Mại, Tiến Dũng, Đức Giang, Lão Hộ, Cảnh Thụy, Nham Sơn và Quỳnh Sơns, đạt 100% số tiêu chí phải thực hiện. Các tiêu chí nhiều xã chưa đạt là 1 (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch), 2 (Giao thông), 3 (Thủy lợi), 5 (Trường học), 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), 7 (Chợ nông thôn) và 17 (Môi trường).

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Last modified on Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 07:00
back to top