Thứ hai, 12 Tháng 6 2017 07:24

Toàn tỉnh: Vụ Mùa xây dựng 70 cánh đồng mẫu

abhnchTiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, vụ Mùa năm nay Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương xây dựng 70 mô hình cánh đồng mẫu với tổng diện tích khoảng 2.600 ha.

Trong đó, tiếp tục thực hiện 15 cánh đồng mẫu về sản xuất lúa chất lượng đang thực hiện giai đoạn 2014-2016 với tổng diện tích 471 ha, gồm huyện Hiệp Hòa 05 cánh đồng, huyện Yên Dũng 04 cánh đồng, Lục Nam 04 mô hình, Việt Yên 01 cánh đồng và huyện Lạng Giang 01 mô hình. Những mô hình này các huyện đã thực hiện được 03 vụ liên tiếp, năng suất lúa trung bình cao hơn sản xuất lúa đại trà từ 15-20%, 100% diện tích áp dụng cơ giới hóa khâu làm đất và thu hoạch. Định mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh.

Đối với 55 cánh đồng mẫu sản xuất lúa và rau màu xây dựng mới trong vụ Mùa, gồm 03 cánh đồng từ 10-20 ha, hỗ trợ  300 triệu đồng/1 cánh đồng; 11 cánh đồng quy mô 20-30 ha, hỗ trợ 400 triệu đồng/1 cánh đồng; 38 cánh đồng quy mô 30-50 ha, hỗ trợ 500 triệu đồng/1 cánh đồng và 03 cánh đồng trên 50 ha, hỗ trợ 600 triệu đồng/1 cánh đồng. Trong đó huyện Lục Nam đăng ký 09 cánh đồng, Tân Yên 07, Hiệp Hòa 10, Yên Dũng 15, Yên Thế 02, Việt Yên 05 và huyện Lạng Giang 07 mô hình.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương lựa chọn đối tượng cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, có liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm trong xây dựng cánh đồng mẫu, ưu tiên cây trồng chủ lực là thế mạnh của địa phương. Các mô hình cánh đồng mẫu phải phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới và điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng nông nghiệp của địa phương.

Tin, ảnh: Ngọc Diệp

Last modified on Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 07:00
back to top