Thứ năm, 08 Tháng 6 2017 10:29

Yên Thế: Triển khai mô hình nâng cao chất lượng cây có múi

abnklioNăm 2017 bằng nguồn kinh phí của UBND huyện, Trạm KN triển khai thực hiện mô hình nâng cao chất lượng cây có múi quy mô 04 ha (02 ha cam, 02 ha bưởi) tại 02 xã Đông Sơn và Đồng Tâm.

Mô hình áp dụng với diện tích cam và bưởi trên 05 năm tuổi. Tham gia mô hình,  hộ dân được hỗ trợ 50% giá thuốc BVTV như phân bón qua lá, thuốc trừ sâu bệnh… và 50% kali trắng. Ngoài ra, Trạm lựa chọn 01 hộ trồng bưởi để hỗ trợ 10% bao quả bưởi với diện tích 0,5 ha và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng, chăm sóc cây trồng. Đến thời điểm này, cán bộ chuyên môn đã giao xong kali, 3 đợt thuốc bảo vệ thực vật và thực hiện giao tiếp theo giai đoạn. Các hộ tham gia mô hình đang theo dõi, đánh giá, thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật hướng dẫn của Trạm KN.

Tin: Nguyễn Khương

Last modified on Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 07:00
back to top