Thứ năm, 08 Tháng 6 2017 10:27

Toàn tỉnh: Gieo trồng 70.000 ha cây trồng các loại vụ Mùa

abnkloiTheo Sở Nông nghiệp và PTNT, vụ Mùa năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 70.000 ha cây trồng các loại.

Trong đó, diện tích lúa là 57.700 ha (riêng lúa chất lượng 16.000 ha), năng suất gần 55,6 tạ/ha; cơ cấu trà lúa mùa sớm chiếm 40% diện tích, trà mùa chính vụ chiếm 50% diện tích, trà mùa muộn chiếm 10%. Cây ngô 2.300 ha, năng suất trên 43 tạ/ha. Diện tích cây lạc 1.600 ha, năng suất gần 24,5 tạ/ha. Rau các loại 5.700 ha, trong đó rau an toàn là 800 ha, rau chế biến 110 ha. Các cây trồng khác như khoai lang, cây dược liệu, cây thức ăn gia súc... là 2.700 ha.

Để sản xuất vụ Mùa hoàn thành kế hoạch và đạt kết quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề ra các giải pháp thực hiện về kỹ thuật, chính sách hỗ trợ, thông tin tuyên truyền và công tác quản lý nhà nước. Cụ thể, đối với trà lúa mùa sớm thời gian gieo mạ từ 05-15/6, cấy tập trung trong tháng 6 và kết thúc trước 05/7. Sử dụng các giống chủ lực KD 18, BC 15, Bắc Thơm 7, Thiên Ưu 8, BG 6, QR 1... Trà lúa chính vụ gieo mạ từ 25/6- 05/7, cấy xong trước 25/7, sử dụng các giống KD 18, Bắc Thơm số 7, Nàng Xuân, Syn 6, TBR 45... Trà mùa muộn gieo mạ từ 05-15/7 và cấy kết thúc trước ngày 25/8, dùng các giống lúa như Bao thai lùn, Nếp... Áp dụng các biện pháp kỹ thuật như gieo sạ, mạ ném, mạ khay, 3 giảm 3 tăng, SRI.. Sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân cần làm đất ngay để kịp thời gieo cấy đảm bảo khung thời vụ; đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất, sử dụng những giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt đã được công nhận đưa vào sản xuất…

Về chính sách hỗ trợ, ngoài nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... thì các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn chủ động trích nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các trường Đại học, Viện... triển khai khảo nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn những giống cây trồng mới, tiến bộ kỹ thuật mới để lựa chọn, áp dụng mở rộng những mô hình có hiệu quả, phù hợp.

Các cơ quan chuyên môn thực hiện phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ cũng như các mô hình giống cây trồng, tiến bộ kỹ thuật mới để người dân được biết và áp dụng. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực nhằm cung cấp sản phẩm bảo đảm chất lượng đến người dân.

Tin: Kim Lan

Last modified on Thứ năm, 08 Tháng 6 2017 14:43
back to top