Tin tức

Diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp:
Những năm gần đây, chuột có xu hướng gia tăng về số lượng và gây hại trên nhiều loại cây trồng,

Mô hình sản xuất

Nhìn lại công tác phối hợp giữa Hội Làm vườn và Ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020:
Trong những năm vừa qua, sản xuất nông nghiệp trong tỉnh có sự phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Chuyển giao kỹ thuật

Kỹ thuật bảo quản sản phẩm cây ăn quả có múi sau thu hoạch:
Những năm gần đây, nghề trồng cây ăn quả có múi ở Việt Nam ngày càng phát triển

Khoa học công nghệ

Trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm:
Trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhìn sang tỉnh bạn

Thái Nguyên: Sản xuất chè trong nhà kính đem lại hiệu quả cao:
Vùng chè Tức Tranh, Vô Tranh, Phú Đô (huyện Phú Lương) cũng là một trong những vùng chè nổi tiếng ở tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, các hộ dân đã mở rộng diện tích, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè.