Mô hình sản xuất

Việt Yên: Khẳng định bản thân từ rau sạch

Lạng Giang: Cách làm hiệu quả trong chăn nuôi gà sinh sản và ấp trứng gia cầm

Đông Thượng về đích nông thôn mới đúng hẹn

Yên Dũng: Người tiên phong nuôi cá thâm canh thành công tại xã Thắng Cương

Thành phố Bắc Giang: Người tiên phong đưa cây đào về thôn Núm

Hiệp Hòa: Thu tiền tỷ mỗi năm từ nuôi gà và ấp trứng

Tân Yên: Lão nông thành công nhờ ghép ngũ quả trên cây chơi ngày Tết

Bắc Giang: Phát triển nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với thị trường tiêu thụ

Kết quả bước đầu từ mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo lợn kết hợp với thú y cộng đồng tại huyện Tân Yên

Trạm Khuyến nông thành phố: Tăng thu nhập cho người dân từ mô hình nuôi cá rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp

Tân Yên: Hiệu quả từ mô hình vỗ béo dê

Tân Yên: Thành công từ trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm

Bắc Giang: Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại vườn đồi

Thả sen, nuôi vịt thu lãi gần 500 triệu đồng/năm

Bắc Giang: Chuyển biến tích cực từ Dự án “Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAPHP trong nông hộ”

Bắc Giang: Hiệu quả từ Chương trình cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp - hướng đi bền vững, hiệu quả

Lục Ngạn: Kết quả mô hình sử dụng phân bón kép kín NPK 5.10.3 và NPK 12.5.10 trên cây vải thiều