Mô hình sản xuất

Bắc Giang: Phát triển nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với thị trường tiêu thụ

Kết quả bước đầu từ mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo lợn kết hợp với thú y cộng đồng tại huyện Tân Yên

Trạm Khuyến nông thành phố: Tăng thu nhập cho người dân từ mô hình nuôi cá rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp

Tân Yên: Hiệu quả từ mô hình vỗ béo dê

Tân Yên: Thành công từ trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm

Bắc Giang: Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại vườn đồi

Thả sen, nuôi vịt thu lãi gần 500 triệu đồng/năm

Bắc Giang: Chuyển biến tích cực từ Dự án “Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAPHP trong nông hộ”

Bắc Giang: Hiệu quả từ Chương trình cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp - hướng đi bền vững, hiệu quả

Lục Ngạn: Kết quả mô hình sử dụng phân bón kép kín NPK 5.10.3 và NPK 12.5.10 trên cây vải thiều

Nhãn Lục Nam nối chuẩn VietGAP

Hiệu quả kinh tế mô hình trồng vú sữa ở Cửa Sông

Vải thiều, nhãn không còn phải “Nam tiến” chiếu xạ trước khi xuất khẩu

Ông Thân Văn Hiển, PCT HLV Bắc Giang: Hoàn thiện tổ chức để làm tốt nhiệm vụ từ khâu đầu

Yên Dũng: Khởi sắc sau 5 năm xây dựng nông thôn mới

Thực trạng kinh tế tập thể hợp tác xã ở Yên Dũng

Hiệu quả mô hình trình diễn phân bón Việt Nhật trên cây cam