Tin tức

Lạng Giang: Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tân Yên: Phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Toàn tỉnh: Đàn vật nuôi phát triển ổn định

Toàn tỉnh: Sản xuất vụ Chiêm xuân đạt 90% kế hoạch

Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Lạng Giang: Hỗ trợ vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Yên Dũng: Hỗ trợ tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh động vật

Lạng Giang: xã Dương Đức làm tốt công tác phòng dịch

Hướng dẫn điều kiện xuất khẩu quả vải tươi sang Trung Quốc

Yên Dũng: Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Lục Ngạn: Bất thường vải thiều ra hoa kèm lộc

Yên Dũng: Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

Xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh

Hội nghị trực tuyến triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tân Yên: Phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản năm 2019

Tân Yên: Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, dịch bệnh động vật và vật tư nông nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo triền khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi