Tin tức

Việt Yên: Triển khai mô hình bò F1 BBB

Tân Yên: 16 đơn vị tham gia liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm

Lạng Giang: Vụ Mùa gieo trồng 8.800ha cây trồng các loại

Tân Yên: Xây dựng được 23 cánh đồng mẫu lúa vụ Mùa

6 tháng đầu năm, nông nghiệp nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch

Trạm KN Lục Ngạn: Triển khai mô hình keo lai nuôi cấy mô

Làm tốt công tác thú y giúp đàn vật nuôi ổn định

Công tác phát triển, bảo vệ rừng đạt kết quả tích cực

Tân Yên: Xây dựng được 22 cánh đồng mẫu, 39 vùng sản xuất tập trung vụ Xuân

Thành phố Bắc Giang: Hỗ trợ xây dựng 04 mô hình sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao

Diện tích, sản lượng rau an toàn, chế biến tăng mạnh

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chuyển biến tích cực trong bảo đảm ATTP nông sản

Hội Làm vườn: Giới thiệu mô hình tưới nhỏ giọt, tập huấn VietGAP, GlobalGAP cho cây ăn quả

Lục Ngạn: Vụ Mùa gieo trồng gần 5.400 ha cây trồng các loại

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 7

Lạng Giang: Liên kết sản xuất ngô ngọt cho năng suất 12 tấn/ha

Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Chủ động phòng chống bệnh Liên cầu khuẩn lợn In

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật