Tin tức

TTKN: Khai giảng lớp đào tạo nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn

Toàn tỉnh phấn đấu đạt 65 nghìn ha cây trồng vụ Mùa

Tập huấn bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa

Sở Nông nghiệp và PTNT: Phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô

Tăng cường chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa

Việt Yên: Trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về mô hình an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm

Yên Dũng: Triển khai 08 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Việt Yên: Phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Trung tâm KN: Triển khai mô hình trồng rừng gỗ lớn

Thực hiện tháng cao điểm phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tập huần bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chủ trang trại

Tăng cường kiểm tra, vớt và xử lý rác thải, xác động vật trên hệ thống kênh mương

Triển khai mô hình trồng na Thái

Tân Yên: Phấn đấu sản xất vụ mùa đạt trên 8 nghìn ha

Tân Yên: Giao ban trực tuyến chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ nấm gắn với ứng dụng công nghệ cao

Hội Làm vườn tỉnh: Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024