Tin tức

Bắc Giang: Trồng rừng đạt 20% kế hoạch năm

Toàn tỉnh: Sản xuất nông nghiệp đầu năm thuận lợi

Chi cục Trồng trọt và BVTV: Khuyến cáo sử dụng thuốc BVTV đối với vùng vải thiều xuất khẩu

Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Bắc Giang: Chủ động phòng chống cúm A/H7N9 ở người

Yên Dũng: Sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao chiếm 50% diện tích

Tân Yên: Phúc Hòa đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Bắc Giang: Khoai tây Hà Lan Melanto đạt năng suất trên 20 tấn/ha

Trung tâm Khuyến nông – địa chỉ tin cậy cung cấp tinh và vật tư thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tân Yên: Phấn đấu hết năm 2018 dồn đổi 1.200 ha

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo khẩn cấp triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng In

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo ứng dụng chế phẩm sinh học Biowish trong chăn nuôi lợn, gia cầm

Tân Yên: Hơn 6 tỷ đồng ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp

Chi cục Trồng trọt và BVTV: Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân 2016 – 2017

Khẩn trương tăng cường công tác phòng chống dịch Cúm gia cầm

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tập trung chỉ đạo chăm sóc vải thiều giai đoạn hoa và quả non

Toàn tỉnh: Gieo trồng vụ Chiêm Xuân đạt hơn 40% so với kế hoạch

Trung tâm KN: Phối hợp triển khai mô hình nuôi gà VBT sinh sản