Tin tức

Lạng Giang: Xây dựng mô hình trồng mới giống cam sạch bệnh V2 và CS1 In

Trung tâm KN: Triển khai mô hình chăn nuôi gà VBT1 thương phẩm

Yên Dũng: Mở rộng 30 ha sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại xã Tiến Dũng In

Giao ban công tác khuyến nông quý I: Tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Sở Nông nghiệp & PTNT: Triển khai kế hoạch sản xuất vải thiều xuất khẩu

Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững

Bắc Giang: Trồng rừng đạt 20% kế hoạch năm

Toàn tỉnh: Sản xuất nông nghiệp đầu năm thuận lợi

Chi cục Trồng trọt và BVTV: Khuyến cáo sử dụng thuốc BVTV đối với vùng vải thiều xuất khẩu

Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Bắc Giang: Chủ động phòng chống cúm A/H7N9 ở người

Yên Dũng: Sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao chiếm 50% diện tích

Tân Yên: Phúc Hòa đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Bắc Giang: Khoai tây Hà Lan Melanto đạt năng suất trên 20 tấn/ha

Trung tâm Khuyến nông – địa chỉ tin cậy cung cấp tinh và vật tư thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tân Yên: Phấn đấu hết năm 2018 dồn đổi 1.200 ha