Tin tức

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bắc Giang: Trồng rừng vượt kế hoạch năm

Toàn tỉnh: Sâu bệnh gây hại nhẹ trên cây trồng

Toàn tỉnh: Năm 2017, triển khai 08 mô hình sản xuất rau VietGAP tập trung

Trung tâm KN: Tập huấn Kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu thâm canh

Lục Nam: Sản lượng na ước đạt 14 nghìn tấn quả

Sở Nông nghiệp & PTNT: Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ không chạy theo số lượng, cần thực hiện bài bản và bám sát.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Xây dựng 06 mô hình "3 giảm 3 tăng" trên cây lúa vụ Mùa

Trung tâm KN: Tập huấn TOT kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi theo VietGAP

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng, an toàn sinh học trong chăn nuôi nông hộ

Bắc Giang: Giai đoạn 2017-2030 quy hoạch 35 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tân Yên: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông

Lục Ngạn: Xã Sơn Hải triển khai mô hình cam cara ruột đỏ

Yên Thế: Phấn đấu đến năm 2020 diện tích chè đạt 700 ha

Việt Yên: Xã Tự Lạn đạt chuẩn nông thôn mới

Trung tâm KN: Đại hội Chi bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2020

Sở Nông nghiệp và PNT: Hội nghị đánh giá kết quả mô hình công nghệ cao 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Thành phố Bắc Giang: Chủ động phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa mùa