Tin tức

Tân Yên: Xây dựng được 22 cánh đồng mẫu, 39 vùng sản xuất tập trung vụ Xuân

Thành phố Bắc Giang: Hỗ trợ xây dựng 04 mô hình sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao

Diện tích, sản lượng rau an toàn, chế biến tăng mạnh

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chuyển biến tích cực trong bảo đảm ATTP nông sản

Hội Làm vườn: Giới thiệu mô hình tưới nhỏ giọt, tập huấn VietGAP, GlobalGAP cho cây ăn quả

Lục Ngạn: Vụ Mùa gieo trồng gần 5.400 ha cây trồng các loại

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 7

Lạng Giang: Liên kết sản xuất ngô ngọt cho năng suất 12 tấn/ha

Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Chủ động phòng chống bệnh Liên cầu khuẩn lợn In

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật

Tập huấn kỹ thuật nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm

Yên Dũng: Mục tiêu hết năm 2020 có 13/19 xã đạt chuẩn NTM

Trung tâm KN: Triển khai mô hình xử lý môi trường nước trong ao nuôi cá rô phi thâm canh

Trung tâm KN: Triển khai mô hình trồng ngô biến đổi gen vụ hè thu

Trạm KN thành phố: Triển khai mô hình nuôi cá rô phi đơn tính thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm KN: Triển khai mô hình sản xuất giống gà thịt theo hướng chế biến gà đồi Yên Thế

Yên Thế: Triển khai mô hình nâng cao chất lượng cây có múi

Toàn tỉnh: Gieo trồng 70.000 ha cây trồng các loại vụ Mùa