Tin tức

Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai kế hoạch vụ Đông

Toàn tỉnh: Vụ Mùa triển khai được 60 cánh đồng mẫu mới, nhiều mô hình điểm hiệu quả cao

Tân Yên: Vụ Đông xây mới 03 cánh đồng mẫu và mỗi xã một vùng sản xuất rau quả tập trung

Toàn tỉnh: Vụ Mùa sản xuất trên 18.500 ha lúa chất lượng

Tân Yên: Tăng cường công tác chỉ đạo mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bắc Giang: Trồng rừng vượt kế hoạch năm

Toàn tỉnh: Sâu bệnh gây hại nhẹ trên cây trồng

Toàn tỉnh: Năm 2017, triển khai 08 mô hình sản xuất rau VietGAP tập trung

Trung tâm KN: Tập huấn Kỹ thuật trồng rừng nguyên liệu thâm canh

Lục Nam: Sản lượng na ước đạt 14 nghìn tấn quả

Sở Nông nghiệp & PTNT: Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ không chạy theo số lượng, cần thực hiện bài bản và bám sát.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Xây dựng 06 mô hình "3 giảm 3 tăng" trên cây lúa vụ Mùa

Trung tâm KN: Tập huấn TOT kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi theo VietGAP

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng, an toàn sinh học trong chăn nuôi nông hộ

Bắc Giang: Giai đoạn 2017-2030 quy hoạch 35 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tân Yên: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông

Lục Ngạn: Xã Sơn Hải triển khai mô hình cam cara ruột đỏ