Tin tức

Bắc Giang: Bổ sung gần 57,2 tỷ đồng hỗ trợ cứng hóa đường giao thông nông thôn đợt 1 năm 2018

Thông báo lịch phát sóng diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp tại Bắc Giang trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam

Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp về “Giải pháp phát triển chăn nuôi gà vườn đồi theo chuỗi giá trị”

Tân Yên: Tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân

Sở Nông nghiệp và PTNT: Hai tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Đề án sản xuất và tiêu thụ nấm gắn với ứng dụng công nghệ cao

Bắc Giang: Năm 2018, phân bổ trên 214 tỷ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới

Yên Thế: Hỗ trợ nông dân diệt chuột bảo vệ sản xuất

TP Bắc Giang: Đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp CNC

Toàn tỉnh: Tiếp tục hỗ trợ và nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Trạm KN Yên Thế: Quý I, tổ chức 16 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật

Tân Yên: Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2018

Trung tâm KN: Triển khai nhiệm vụ công tác khuyến nông quý II

Sở Nông nghiệp và PTNT:  Quý I/2018, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp

Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp bộ máy quản lý hoạt động hiệu quả

Tân Yên: Sử dụng 300 lít hóa chất phun tiêu độc, khử trùng

Yên Dũng: Hỗ trợ nông dân phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Trạm Khuyến nông thành phố triển khai nhiều mô hình hiệu quả cao