Tin tức

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ cây trồng

TP Bắc Giang: Tập huấn tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục trên trâu, bò

Yên Thế: Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mớinăm 2021

Triển khai Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

TP Bắc Giang: Hỗ trợ nông dân chăn nuôi vịt siêu nạc Grimaud

Lục Nam: Hỗ trợ nông dân gieo cấy giống lúa mới J02

Tân Yên: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025

Lục Nam: Phấn đấu có 3-5 sản phẩm được công nhận 3 sao trở lên

Yên Thế: Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè

TP Bắc Giang: Tập trung chăm sóc lúa Chiêm xuân

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025

TP Bắc Giang: Hỗ trợ nông dân gieocấy giống lúa chất lượng TBR279

Xử phạt vi phạm sử dụng chất cấm, điều kiện trong chăn nuôi

Toàn tỉnh: Diện tích trồng rừng tập trung tăng trên 90ha

Sở Nông nghiệp &PTNT: Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025

18 chỉ tiêu, 9 giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Lạng Giang: Nông dân xã Tiên Lục gieo cấy giống lúa mới

TTKN: Mô hình liên kết sản xuất rau chất lượng cao