Tin tức

Yên Dũng: Năng suất giống lúa mới Kim Cương 111 đạt gần 69 tạ/ha

Việt Yên: Gieo trồng trên 1.700 ha cây màu vụ đông

Trung tâm KN: Triển khai mô hình trồng hoa Lily chất lượng cao

Trung tâm KN: Phối hợp tập huấn TOT Bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật sản xuất chuối nuôi cấy mô

Thành phố Bắc Giang: Triển khai mô hình trồng thử nghiệm dưa lưới ứng dụng công nghệ cao

Trung tâm KN: Chuyển giao trâu đực giống

Hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại trung du và miền núi phía Bắc

Dự án LCASP: Tập huấn cho nông dân về sử dụng phế phụ phẩm trong chăn nuôi để ủ phân compost

Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030

Trung tâm KN: Hội nghị giao ban công tác quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017

Toàn tỉnh: Hợp tác xã nông nghiệp tăng cao so kế hoạch

Làm tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp

Dự án LCASP: Hỗ trợ xây hầm biogas cho hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ là trụ cột gia đình

Yên Dũng: Chuyển biến tích cực trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Bắc Giang: Vụ Đông phấn đấu sản lượng nấm tươi đạt 3.500 tấn

Việt Yên: Dồn điền đổi thửa 374 ha, xây dựng 05 cánh đồng mẫu

Toàn tỉnh: Dự án LCASP hỗ trợ 7.000 công trình khí sinh học

Trung tâm KN: Tập huấn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất một số loại cây rau màu trong nhà lưới, nhà màng