Tin tức

Trung tâm KN: Triển khai mô hình xử lý môi trường nước trong ao nuôi cá rô phi thâm canh

Trung tâm KN: Triển khai mô hình trồng ngô biến đổi gen vụ hè thu

Trạm KN thành phố: Triển khai mô hình nuôi cá rô phi đơn tính thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm KN: Triển khai mô hình sản xuất giống gà thịt theo hướng chế biến gà đồi Yên Thế

Yên Thế: Triển khai mô hình nâng cao chất lượng cây có múi

Toàn tỉnh: Gieo trồng 70.000 ha cây trồng các loại vụ Mùa

Hiệp Hòa: Hội thảo đầu bờ mô hình áp dụng cơ giới hoá đồng bộ sản xuất lúa, lạc theo cánh đồng lớn

Toàn tỉnh: Phấn đấu 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ Chiêm xuân

TTKN: Tập huấn TOT kỹ thuật nuôi thâm canh cá nước ngọt theo VietGAP

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Việt Yên: Phấn đấu đạt 95 triệu đồng/ha đất canh tác

Xen canh cải dưới tán đào lãi từ 6-9 triệu đồng/sào/vụ

Yên Thế: Hỗ trợ mô hình sản xuất nhãn an toàn

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 6

Khai trương hệ thống bán hàng thịt lợn sạch Thao Thanh

Ông Dương Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra mô hình khuyến nông chăn nuôi

Trung tâm KN: Triển khai mô hình trồng cam Cara năm 2017