Tin tức

Tân Yên: Nông dân trồng ngô ngọt Việt Thái lãi 4-4,5 triệu đồng/sào

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo ổn định đàn lợn, tập trung chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại gắn với giết mổ, chế biến theo chuỗi

Tăng cường công tác bảo vệ rừng tự nhiên

Bắc Giang: Trồng rừng vượt kế hoạch năm

Trung tâm KN: Tập huấn phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông

Dự án LCASP: Tăng mức hỗ trợ xây dựng hầm biogas

Toàn tỉnh: Hợp tác xã nông nghiệp tăng cao so kế hoạch

Kết quả kiểm tra công tác chống buôn lậu, hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp

Tân Yên: Nông dân trồng ngô ngọt Việt Thái lãi 4-4,5 triệu đồng/sào

Việt Yên: Có 2 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh

Lạng Giang: Hỗ trợ sản xuất cây trồng vụ Đông

Tăng cường công tác bảo vệ rừng tự nhiên

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo ổn định đàn lợn, tập trung chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại gắn với giết mổ, chế biến theo chuỗi

Trung tâm KN: Tập huấn phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông

Lục Ngạn: Triển khai 29 mô hình nông, lâm, ngư nghiệp

Yên Dũng: Vụ Mùa xây dựng được 19 cánh đồng mẫu, nhiều mô hình phát triển sản xuất, mô hình điểm

Yên Dũng: Gieo trồng 1.450 ha cây rau màu vụ Đông

TP Bắc Giang: Triển vọng cây dược liệu quý