Tin tức

Sơn Động: Tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật về sản xuất giống lúa, ngô mới cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hiệp Hòa: Xây dựng triển khai được nhiều mô hình trình diễn hiệu quả

Bưởi Hiệp Hòa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Nhãn hiệu chứng nhận bảo hộ

Lục Ngạn: Công tác khuyến nông năm 2017 đạt được nhiều kết quả tích cực

Yên Thế: Năm 2017 triển khai thực hiện 12 mô hình khuyến nông

Thành phố Bắc Giang: Trồng dưa lưới công nghệ cao thu lãi 28 triệu đồng/sào

Sở Nông nghiệp và PTNT: Năm 2018 đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm

Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Trung tâm KN: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện tốt công tác quản lý dịch bệnh trên đàn gia cầm

Làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018

Việt Yên: Lãi trên 200 triệu đồng từ mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Bắc Giang: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Bắc Giang: Triển khai thực hiện lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92

Yên Dũng: Công nhận xã Lãng Sơn đạt chuẩn NTM năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017