Tin tức

Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018

Việt Yên: Lãi trên 200 triệu đồng từ mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Bắc Giang: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Bắc Giang: Triển khai thực hiện lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92

Yên Dũng: Công nhận xã Lãng Sơn đạt chuẩn NTM năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017

Tân Yên: Nông dân trồng ngô ngọt Việt Thái lãi 4-4,5 triệu đồng/sào

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo ổn định đàn lợn, tập trung chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại gắn với giết mổ, chế biến theo chuỗi

Tăng cường công tác bảo vệ rừng tự nhiên

Bắc Giang: Trồng rừng vượt kế hoạch năm

Trung tâm KN: Tập huấn phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông

Dự án LCASP: Tăng mức hỗ trợ xây dựng hầm biogas

Toàn tỉnh: Hợp tác xã nông nghiệp tăng cao so kế hoạch

Kết quả kiểm tra công tác chống buôn lậu, hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp

Tân Yên: Nông dân trồng ngô ngọt Việt Thái lãi 4-4,5 triệu đồng/sào

Việt Yên: Có 2 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh

Lạng Giang: Hỗ trợ sản xuất cây trồng vụ Đông