Tin tức

Tân Yên: Tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân

Sở Nông nghiệp và PTNT: Hai tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Đề án sản xuất và tiêu thụ nấm gắn với ứng dụng công nghệ cao

Bắc Giang: Năm 2018, phân bổ trên 214 tỷ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới

Yên Thế: Hỗ trợ nông dân diệt chuột bảo vệ sản xuất

TP Bắc Giang: Đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp CNC

Toàn tỉnh: Tiếp tục hỗ trợ và nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Trạm KN Yên Thế: Quý I, tổ chức 16 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật

Tân Yên: Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2018

Trung tâm KN: Triển khai nhiệm vụ công tác khuyến nông quý II

Sở Nông nghiệp và PTNT:  Quý I/2018, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp

Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp bộ máy quản lý hoạt động hiệu quả

Tân Yên: Sử dụng 300 lít hóa chất phun tiêu độc, khử trùng

Yên Dũng: Hỗ trợ nông dân phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Trạm Khuyến nông thành phố triển khai nhiều mô hình hiệu quả cao

Tân Yên: Trồng ổi lê Đài Loan cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm

TP Bắc Giang: Trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo

Sơn Động: Liên kết trồng khoai tây giúp nông dân yên tâm sản xuất