Tin tức

Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp bộ máy quản lý hoạt động hiệu quả

Tân Yên: Sử dụng 300 lít hóa chất phun tiêu độc, khử trùng

Yên Dũng: Hỗ trợ nông dân phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Trạm Khuyến nông thành phố triển khai nhiều mô hình hiệu quả cao

Tân Yên: Trồng ổi lê Đài Loan cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm

TP Bắc Giang: Trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo

Sơn Động: Liên kết trồng khoai tây giúp nông dân yên tâm sản xuất

Việt Yên: Năm 2018 thực hiện 03 mô hình rau, hoa công nghệ cao

Tập huấn “Nâng cao năng lực giám sát và phòng chống Cúm gia cầm A/H7N9” liên ngành Y tế - Thú y

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Chiêm xuân

Toàn tỉnh: Hoàn thành trên 80% kế hoạch vụ Chiêm xuân

Đầy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Toàn tỉnh: Gần 9,5 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ

Tân Yên: Triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Sơn Động: Mục tiêu trồng mới 3 nghìn ha rừng năm 2018

Bắc Giang: Nghiên cứu, xây dựng mô hình nuôi thương phẩm giống gà Ri lai và VP34

Bắc Giang: Xây dựng mô hình thử nghiệm và sản xuất dong riềng theo chuỗi giá trị

Việt Yên: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới năm 2018