Tin tức

Trung tâm KN: Tập huấn "Kỹ năng soạn thảo văn bản và phương pháp tổ chức hội nghị"

Yên Thế: Chủ động tiêm phòng bảo vệ đàn vật nuôi

Tân Yên: Vụ mùa gieo trồng trên 8.280 ha cây trồng

Bắc Giang: Có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bắc Giang: Gần 12 tỷ đồng thực hiện khống chế và loại trừ bệnh Dại động vật

Trung tâm KN: Triển khai mô hình trồng cam giống mới

Tập trung thực hiện dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa

Sở Nông nghiệp và PTNT: Đảm bảo phát triển ổn định, nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất cây cam, bưởi

Toàn tỉnh: Gieo trồng hơn 66.000 ha cây trồng vụ Mùa

Sơn Động: Tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Trạm KN Tân Yên: Hỗ trợ biện pháp kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng, mẫu mã vải sớm Phúc Hòa

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo ổn định đàn lợn và kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

Sở Nông nghiệp và PTNT: Một tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Đề án Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Bắc Giang: Giai đoạn 2018-2020 có 04 sản phẩm nông nghiệp hàng hóa cấp tỉnh

Việt Yên: Khoảng 100 ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn

Việt Yên: Đề xuất hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng các hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018-2020

Yên Thế: Phấn đấu mỗi năm trồng mới 800- 1.000 ha rừng sản xuất

Yên Dũng phấn đấu năm 2018 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới