Tin tức

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá gân xanh (Greening) hại cây có múi

Hướng dẫn sử dụng địa danh chỉ nguồn gốc địa lý để đăng ký sản dưới hình thức nhãn hiệu tập thể

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ động phương án lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

Trung tâm KN: Triển khai mô hình trồng hoa Lily chất lượng cao

Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông và phương pháp giảng trên đồng ruộng FFS

Hội thảo truyền thông học đường phòng chống bệnh dại

Trung tâm Khuyến nông: Tập huấn chuỗi giá trị kết nối thị trường và vai trò của cán bộ khuyến nông

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang"

Hoàn thành 10 lớp tập huấn cho Đề án Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Yên Dũng: Xã Tân An và xã Thắng Cương tập trung sản xuất nông nghiệp giúp về đích NTM sớm

Sở Nông nghiệp và PTNT: Bảo đảm công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Tân Yên: Phấn đấu mỗi xã xây dựng ít nhất 01 vùng sản xuất tập trung rau quả chế biến

Yên Dũng: Mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng

Sơn Động: Xây dựng 08 mô hình trình diễn

Năng suất cá cao nhờ ao nuôi sạch

Thành phố Bắc Giang: Năm 2018 thực hiện 02 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Yên Dũng: Làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng