Tin tức

Yên Dũng: Đảm bảo ổn định đàn vật nuôi vụ Xuân – Hè

TTKN: Triển khai mô hình nuôi cá rô phi thâm canh có xử lý môi trường nước

Bắc Giang: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường thăm và làm việc tại Lục Ngạn

Hiệp Hòa: Hỗ trợ 183.300 liều vắc xin tai xanh, lở mồm long móng và cúm gia cầm

Lục Ngạn: Vải thiều dao động giá bán từ 15.000 – 30.000 đồng/kg

Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tập huấn thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm

Bắc Giang: Triển khai kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh Ebola

Yên Dũng: Vụ Mùa thực hiện 15 cánh đồng mẫu và hỗ trợ mở rộng vùng sản xuất rau an toàn

Tập huấn quy trình xử lý rơm, rạ sau thu hoạch và ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, đời sống

Tập huấn Kỹ thuật nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm

Trạm Khuyến nông huyện Tân Yên: Sản xuất thử nghiệm giống lúa ngắn ngày Thuần nông việt

Lục Nam: Hỗ trợ 7 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trung tâm KN: Tập huấn TOT Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

Yên Thế: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2018

Yên Thế: Chủ động một số biện pháp chống nắng nóng, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Trung tâm KN: Triển khai mô hình liên kết sản xuất chè hữu cơ

Trạm KN Tân Yên: Xây dựng mô hình nuôi cá thâm canh đảm bảo an toàn sinh học trong điều kiện khó thay nước

Tân Yên: Vú sữa Tân Yên được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể