Tin tức

Toàn tỉnh: Năm 2019 thành lập mới từ 15-20 hợp tác xã nông nghiệp

Hỗ trợ 03 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Lục Ngạn: Xây dựng mô hình trồng và phát triển cây vải lai Thanh Hà

Sở Nông nghiệp và PTNT:  Chỉ đạo chăm sóc tốt đàn lợn thịt, lợn nái; tái đàn hợp lý

Tân Yên: Xã Đại Hóa đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Lục Ngạn: Hỗ trợ nông dân trồng bạch đàn nuôi cấy mô

Yên Thế: Năm 2019, phấn đấu thành lập mới từ 2-3 hợp tác xã

Tân Yên: Tăng cường chỉ đạo mô hình ứng dụng công nghệ cao

Bắc Giang: Phân bổ 8 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại lúa vụ Mùa 2018

Trung tâm KN: Khai giảng khóa đào tạo nghề nuôi cá nước ngọt trong ao

Hiệp Hòa: Làm tốt công tác bảo vệ đàn vật nuôi

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý trang trại và hợp tác xã kiểu mới

Thành phố Bắc Giang: Trồng dưa chuột Israel lợi nhuận gấp 2 lần so với dưa chuột truyền thống

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lụi hại lúa vụ Mùa 2018

Lục Ngạn: Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi

Hiệp Hòa: Thành lập Hội quán nhà màng công nghệ cao

Toàn tỉnh trồng gần 5.000 ha rừng