Tin tức

Lạng Giang: Giống lúa thuần J02 và QR 15 đạt năng suất cao

LCASP- Hội thảo tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp các bon thông thông qua ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn tiết kiệm nước

Hội làm vườn: Xây dựng mô hình vườn mẫu

Xây dựng mô hình chuồng sàn chăn nuôi lợn tiết kiệm nước

Hội thảo tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp các bon thấp thông qua ứng dụng nuôi trùn quế

Lục Ngạn: Xúc tiến thương mại một số sản phẩm chủ lực

Lục Ngạn- Chuẩn bị 3 phương án tiêu thụ vải thiều

Trung tâm KN: Triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ vụ mùa

Người dân Tự Lạn được tiếp cận công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ dạng lỏng

LCASP: Hội thảo mô hình nuôi trùn quế làm thức ăn chăn nuôi

Hiệp Hòa: Liên kết sản xuất hạt giống lúa thuần VNR20

Hội làm vườn: Tiếp tục thực hiện Dự án “cải tạo vườn tạp” năm 2020.

LCASP: Hội thảo ứng dụng hệ thống sàng rung để tách chất thải rắn làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ

Biogas hiệu quả thiết thực với người chăn nuôi.

LCASP: Hội thảo kỹ thuật sử dụng hệ thống chuồng sàn chăn nuôi lợn tiết kiệm nước

Triển khai mô hình sản xuất vải hữu cơ

Sở Nông nghiệp và PTNT: Đàn vật nuôi phát triển ổn định

Nhiều giải pháp đảm bảo sản xuất vụ Mùa năm 2020