Tin tức

Tân Yên: Chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản

Yên Dũng: Đại hội điểm Hội làm vườn huyện Yên Dũng, nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trạm KN Tân Yên: Nghiệm thu mô hình thử nghiệm nuôi cá chép giòn, trắm giòn bằng đậu tằm trong ao

Lục Ngạn tổ chức Diễn đàn Khuyến nông: “Giải pháp phát triển cây ăn quả có múi theo hướng an toàn, bền vững”

Yên Dũng: Tiếp tục mở rộng diện tích lúa hàng hóa chất lượng

Sở Nông nghiệp và PTNT: Xử lý nghiêm các trường hợp khai thác rừng trái phép

Nuôi thủy sản đạt kết quả cao

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Yên Dũng: Năm 2019 tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình sản xuất rau tập trung

Hoàn thành cấp giấy chứng nhận VietGAP cho các hộ tham gia Đề án nuôi thủy sản tập trung

Toàn tỉnh: Phấn đấu hết năm 2018 có 89 xã đạt chuẩn NTM

Năm 2018, lĩnh vực trồng trọt nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Tiếp tục khuyến khích các HTX phát triển sản xuất

Trồng rừng năm 2018: Những kết quả đáng ghi nhận

Yên Dũng: Tập trung cao chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa

Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Hoàn thành việc gắn bảng Đề án "Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018- 2020"

Lục Nam: Gieo trồng hơn 13.000 ha cây trồng vụ Chiêm Xuân 2018 - 2019