Tin tức

Trung tâm KN: Tập huấn TOT Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

Yên Thế: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2018

Yên Thế: Chủ động một số biện pháp chống nắng nóng, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Trung tâm KN: Triển khai mô hình liên kết sản xuất chè hữu cơ

Trạm KN Tân Yên: Xây dựng mô hình nuôi cá thâm canh đảm bảo an toàn sinh học trong điều kiện khó thay nước

Tân Yên: Vú sữa Tân Yên được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Trung tâm KN: Tập huấn "Kỹ năng soạn thảo văn bản và phương pháp tổ chức hội nghị"

Yên Thế: Chủ động tiêm phòng bảo vệ đàn vật nuôi

Tân Yên: Vụ mùa gieo trồng trên 8.280 ha cây trồng

Bắc Giang: Có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bắc Giang: Gần 12 tỷ đồng thực hiện khống chế và loại trừ bệnh Dại động vật

Trung tâm KN: Triển khai mô hình trồng cam giống mới

Tập trung thực hiện dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa

Sở Nông nghiệp và PTNT: Đảm bảo phát triển ổn định, nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất cây cam, bưởi

Toàn tỉnh: Gieo trồng hơn 66.000 ha cây trồng vụ Mùa

Sơn Động: Tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Trạm KN Tân Yên: Hỗ trợ biện pháp kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng, mẫu mã vải sớm Phúc Hòa

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo ổn định đàn lợn và kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y