Tin tức

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ động phương án lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

Trung tâm KN: Triển khai mô hình trồng hoa Lily chất lượng cao

Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông và phương pháp giảng trên đồng ruộng FFS

Hội thảo truyền thông học đường phòng chống bệnh dại

Trung tâm Khuyến nông: Tập huấn chuỗi giá trị kết nối thị trường và vai trò của cán bộ khuyến nông

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang"

Hoàn thành 10 lớp tập huấn cho Đề án Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Yên Dũng: Xã Tân An và xã Thắng Cương tập trung sản xuất nông nghiệp giúp về đích NTM sớm

Sở Nông nghiệp và PTNT: Bảo đảm công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Tân Yên: Phấn đấu mỗi xã xây dựng ít nhất 01 vùng sản xuất tập trung rau quả chế biến

Yên Dũng: Mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng

Sơn Động: Xây dựng 08 mô hình trình diễn

Năng suất cá cao nhờ ao nuôi sạch

Thành phố Bắc Giang: Năm 2018 thực hiện 02 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Yên Dũng: Làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng

6 tháng đầu năm, chăn nuôi đạt tốc độ khá

Yên Thế: Tổ chức sản xuất, duy trì và phát triển thương hiệu gà đồi Yên Thế giai đoạn 2018-2020

Lục Nam: Chủ động phòng chống nắng nóng và dịch bệnh cho đàn vật nuôi