Tin tức

Tập huần bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chủ trang trại

Tăng cường kiểm tra, vớt và xử lý rác thải, xác động vật trên hệ thống kênh mương

Triển khai mô hình trồng na Thái

Tân Yên: Phấn đấu sản xất vụ mùa đạt trên 8 nghìn ha

Tân Yên: Giao ban trực tuyến chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ nấm gắn với ứng dụng công nghệ cao

Hội Làm vườn tỉnh: Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hiệp Hòa: Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo tập trung cao các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm phòng cho đàn vật nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5

Toàn tỉnh sản xuất được trên 20 triệu cây giống các loại

Cấp giấy chứng nhận GlobalGAP cho 40 ha vải thiều Lục Ngạn

Lạng Giang: Đại hội đại biểu Hội làm vườn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023

Toàn tỉnh có trên 160 nghìn ha đất có rừng

Phấn đấu tổng đàn gà của tỉnh đạt 17 triệu con vào tháng 10 năm nay

Nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bắc Giang: Phê duyệt dự án sản xuất và phát triển nấm lim xanh tại huyện Sơn Động

Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi