Tin tức

Phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả

Chi cục Chăn nuôi và thú y:  Bảo đảm tiến độ thực hiện Đề án Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV và thời gian tiếp theo

Tập huấn phương pháp FFS và kỹ thuật thâm canh cây có múi

Mô hình trồng hoa hồng ngoại trên địa bàn xã Song Mai

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá gân xanh (Greening) hại cây có múi

Hướng dẫn sử dụng địa danh chỉ nguồn gốc địa lý để đăng ký sản dưới hình thức nhãn hiệu tập thể

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ động phương án lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

Trung tâm KN: Triển khai mô hình trồng hoa Lily chất lượng cao

Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông và phương pháp giảng trên đồng ruộng FFS

Hội thảo truyền thông học đường phòng chống bệnh dại

Trung tâm Khuyến nông: Tập huấn chuỗi giá trị kết nối thị trường và vai trò của cán bộ khuyến nông

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Bưởi Hiệp Hòa - Bắc Giang"

Hoàn thành 10 lớp tập huấn cho Đề án Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Yên Dũng: Xã Tân An và xã Thắng Cương tập trung sản xuất nông nghiệp giúp về đích NTM sớm

Sở Nông nghiệp và PTNT: Bảo đảm công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Tân Yên: Phấn đấu mỗi xã xây dựng ít nhất 01 vùng sản xuất tập trung rau quả chế biến