Tin tức

Lục Ngạn: Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi

Hiệp Hòa: Thành lập Hội quán nhà màng công nghệ cao

Toàn tỉnh trồng gần 5.000 ha rừng

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tập trung chỉ đạo sản xuất, ứng phó với mưa bão trong vụ Mùa 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Toàn tỉnh:  Diện tích, sản lượng rau màu và cây ăn quả tăng cao

Lạng Giang: Nuôi bò vỗ béo lãi cao, ít rủi ro

Toàn tỉnh: Thêm 52 HTX nông nghiệp thành lập mới

Tân Yên: Phấn đấu vụ mùa xây dựng mới 08 cánh đồng mẫu

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Tiếp tục nâng cao giá trị thủy sản theo hướng an toàn

Triển khai Đề án nuôi cá thâm canh theo hướng VietGAP

Bắc Giang: Hơn 150 tỷ đồng thực hiền đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”

Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020

Chỉ đạo gieo cấy, chăm sóc lúa ứng phó với thời tiết nắng nóng

Lục Nam: Trồng khoai sọ cho thu nhập cao

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tại Bắc Giang

Bảo đảm công tác thủy lợi, đê điều