Tin tức

Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Việt Yên: Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân

UBND tỉnh thưởng 2,2 tỷ đồng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới

Lục Nam: Xã Chu Điện đạt chuẩn nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2019

Hiệp Hòa: Xã Hùng Sơn đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Yên Thế: Tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi

Trung tâm KN: Năm 2018, chuyển giao 10 nghìn liều tinh bò cao sản

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Bắc Giang đạt gần 20 nghìn tỷ đồng

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tập trung diệt chuột bảo vệ sản xuất

Hỗ trợ 5,7 tỷ đồng cho 19 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đàn vật nuôi phát triển ổn định

Sở NN và PTNT: Chủ động thực hiện biện pháp bơm nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2018 - 2019

Câu lạc bộ Trang trại Cây có múi thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa thành viên

Hơn 9 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

Tân Yên: Chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản

Yên Dũng: Đại hội điểm Hội làm vườn huyện Yên Dũng, nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang