Tin tức

Lục Ngạn: Bất thường vải thiều ra hoa kèm lộc

Yên Dũng: Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

Xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh

Hội nghị trực tuyến triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tân Yên: Phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản năm 2019

Tân Yên: Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, dịch bệnh động vật và vật tư nông nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo triền khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Việt Yên: phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.458 tỷ đồng

Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Việt Yên: Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân

UBND tỉnh thưởng 2,2 tỷ đồng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới

Lục Nam: Xã Chu Điện đạt chuẩn nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2019

Hiệp Hòa: Xã Hùng Sơn đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Yên Thế: Tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi

Trung tâm KN: Năm 2018, chuyển giao 10 nghìn liều tinh bò cao sản

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Bắc Giang đạt gần 20 nghìn tỷ đồng

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tập trung diệt chuột bảo vệ sản xuất