Tin tức

Toàn tỉnh có trên 160 nghìn ha đất có rừng

Phấn đấu tổng đàn gà của tỉnh đạt 17 triệu con vào tháng 10 năm nay

Nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bắc Giang: Phê duyệt dự án sản xuất và phát triển nấm lim xanh tại huyện Sơn Động

Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Công nhận 03 nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Triển khai các giải pháp nhằm bình ổn thị trường tiêu thụ thịt lợn

Lạng Giang: Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tân Yên: Phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Toàn tỉnh: Đàn vật nuôi phát triển ổn định

Toàn tỉnh: Sản xuất vụ Chiêm xuân đạt 90% kế hoạch

Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Lạng Giang: Hỗ trợ vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Yên Dũng: Hỗ trợ tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh động vật

Lạng Giang: xã Dương Đức làm tốt công tác phòng dịch

Hướng dẫn điều kiện xuất khẩu quả vải tươi sang Trung Quốc

Yên Dũng: Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm