HUYỆN YÊN THẾ

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN: YÊN THẾ                                       

 

Email: khuyennong_yenthe@bacgiang.gov.vn                                        

 

Điện thoại: 02403876450      

 

CÁN BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG

 

           

 

 

 

 

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên ngành
đào tạo

Điện thoai liên hệ

 

Cơ quan

ĐTDD

1

Lục Thị Lan

Trạm trưởng

Trồng trọt

3876.450

0975.608.808

2

Hứa Việt Đoàn

Cán bộ

Chăn nuôi

3876.450

0948.215.735

3

Phan Văn Huân

Phó Trạm trưởng

Trồng trọt

3876.450

0984.932.358

4

Trần Văn Bình

Cán bộ

Lâm sinh

3876.450

 0976.087.332

5

Nguyễn Thị Ngà

Cán bộ

Lâm sinh

3876.450

 0972.047.586

6

Dương Văn Vỹ

Cán bộ

BS thú y

3876.450

 

 

                                               

 

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

 

STT

Họ và tên

Xã công tác

Trình độ chuyên môn

Cơ quan

ĐTDD

7

Thân Văn Hiển

Tân Hiệp

KS CN-TY

3876391

0988142428

8

Chu Văn Quá

Hương Vỹ

KS CN-TY

3530330

01697968727

9

Nguyễn Duy Chung

Tiến Thắng

KS trồng trọt

3876064

0983319805

10

Nông Văn Tám

Xuân Lương

KS lâm sinh

3830110

0978569197

11

Nguyễn Văn Đông

Phồn Xương

KS trồng trọt

3876354

0983095467

12

Lương Ngọc Thảo

Đồng Hưu

KS CN-TY

3877401

0982877838

13

Bùi Bá Thư

Đông Sơn

KS trồng trọt

3877439

01685946389

14

Triệu Văn Bảo

Đồng Lạc

KS CN-TY

3876308

0988145536

15

Bùi Duy Sơn

Canh Nậu

KS CN-TY

3830114

0983803598

16

Hà Ngọc Bảo

Hồng Kỳ

KS CN-TY

3876120

0978451530

17

Nguyễn Xuân Mạnh

Đồng tiến

KS trồng trọt

3830184

0976834189

18

Nguyễn Thị Ngần

Đồng Vương

KS trồng trọt

830098

0983405008

19

Nông Thị Thu Hiền

Bố Hạ

KS trồng trọt

3877429

01236299649

20

Thân Thị Thanh

TT Cầu Gồ


khuyến nông

   

21

Phạm Việt Cường

Tam Hiệp

KT Nông nghiệp

   

22

Lê Phương Thảo

Đồng Tâm

KS CN-TY

3876081

0979848303

23

Mai Quảng Thế

Tam Tiến

QL tài nguyên rừng 
và môi trường

3830090

0982674479

24

Đào Thị Phượng

CBKN TT Bố Hạ

KS trồng trọt

3877433

0945612677

25

Nguyễn Thị Biên

CBKN xã An Thượng

KS trồng trọt

   

26

Lăng Thị Phương Thanh

CBKN xã Tân Sỏi

KS Khuyến nông

   

27

Nguyễn Văn Trường

CBKN xã Đồng Kỳ

KS Khuyến nông

   
           

 

HUYỆN HIỆP HÒA

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN HIỆP HÒA

 

Email: khuyennonghh@gmail.com

 

CÁN BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG

 

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

 

C.quan

D.Động

1

Hoàng Tiến Hùng

Th.S NN

Trạm trưởng

8.506.330

0904526923

2

Nguyễn Quang Sàn

KS KT

Phó TT

3873.223

0978.146.684

3

Nguyễn Văn Duy

KS TT

CB

3873.223

0987.019.578

4

Nguyễn Thị Lý

KS TT

CB

3873.223

0978.362.761

5

Nguyễn Thu Thủy

ThS. NN

CB

3873.223

0974525821

6

Hoàng Văn Thuận

QTKD

CB

3873.223

0912.840.129

7

Bùi Văn Khoảng

QTKD

CB

3873.223

0985.536.638

             

 

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

 

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Xã làm việc

Điện thoại

C.quan

D.Động

 

1

Lê Quang Bảo

Kinh tế NN

Đại Thành

3872.806

0978.755.048

 

2

Đào Việt Cường

Chăn nuôi

Hợp Thịnh

3872.549

0983.298.280

 

3

Trấn Văn Mỵ

CNTY

Đông Lỗ

3892.173

0972.722.037

 

4

Đặng Hồng Đăng

Chăn nuôi

Đoan Bái

3872.675

0915.790.116

 

5

Đặng Thế Hưng

Chăn nuôi

Đức Thắng

3872.378

0912.899.685

 

6

Trần Văn Giáp

Lâm Nghiệp

Lương Phong

3872.448

0987.542.496

 

7

Đỗ Hà Giang

Trồng trọt

Danh Thắng

3562.010

0987.451.666

 

8

Nguyễn Thị Hiền

Lâm nghiệp

Quang Minh

3872.805

0127.585.6694

 

9

Phạm Thị Hằng

Trồng trọt

Ngọc Sơn

3872.131

01666.019.937

 

10

Lê Thị Hiển

Trồng trọt

Bắc Lý

3892.115

01687.671.686

 

11

PhạmCông Hoằng

Chăn nuôi

Đồng Tân

3872.416

0915.539.030

 

12

NguyễnThị Huyền

Kinh tế NN

Hùng Sơn

3872.722

0984.533.194

 

13

Đinh Thị Huyền

SPKT

Thường Thắng

3872.045

0978.706.782

 

14

NguyễnThanh Hảo

SPKT

Châu Minh

3892.009

01686.541.751

 

15

Nguyễn Văn Tập

Kinh tế

Hoàng Lương

3560.605

0975.046.223

 

16

La Văn Tuấn

Lâm nghiệp

Xuân Cẩm

3892.087

0973.109.622

 

17

Bùi Thế Tuyên

Chăn nuôi

Thanh Vân

3872.699

0983.565.250

 

18

Dương Nữ Ngọc Tuyết

Trồng trọt

Hoàng An

3872.413

01666.019.989

 

19

Nguyên Thị Thủy

SP KTNN

Hoàng Thanh

6272.753

0974.353.684

 

20

Ngọ Thế Tuấn

Trồng trọt

Hoà Sơn

3872.811

0164.600.7224

 

21

Ngô Quang Tuấn

SP KTNN

TT Thắng

3872.394

0976.471.707

 

22

Nguyễn Thị Lan

Chăn nuôi

Mai Đình

3892.019

0974.138.013

 

23

Nguyễn Đức Thịnh

Kinh tế NN

Hoàng Vân

3872.730

0984.476.206

 

24

La Văn Trọng

Lâm nghiệp

Thái Sơn

3872.796

0985.086.847

 

25

Nguyễn Xuân Phương

Lâm nghiệp

Hương Lâm

3892.018

0915.466.016

 

26

Đồng Văn Phong

Lâm nghiệp

Mai Trung

3872.124

01686.977.314

 

 

HUYỆN LẠNG GIANG

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN LẠNG GIANG

 

Email: khuyennong_langgiang@bacgiang.gov.vn                                                                 

 

Điện thoại: 02403 638 142      

 

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG TRẠM

 

           

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Chuyên môn

1

 

Trạm trưởng

 

 

2

Nguyễn Khánh Hùng

P. Trưởng trạm

Th.s Thú y

0 1664371177

3

Phạm Thị Tuyết

Cán bộ KT

TH.s Trồng trọt

0 977614683

4

Ngô Hữu Huy

Cán bộ KT

Kỹ sư CNTY

0 982225032

5

Ngô Ngọc Ánh

Cán bộ KT

BS thú y

0 1674518329

6

Đinh Thị Phương Thảo

Cán bộ KT

TH.s Trồng trọt

0 976834830

7

Dương Văn Quyết

Cán bộ KT

TH.s Trồng trọt

0 974312933

8

Nguyễn Văn Cao

Cán bộ KT

Th.s Thú y

0 972990468

 

                                               

 

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

 

 

 

TT

Họ và tên

Xã làm việc

Trình độ

Điện thoại

chuyên môn

C.quan

D.động

1

Chu Văn Thuận

Tân Hưng

Nông học

3,881,430

0 987564239

2

Chu Minh Thể

Tân Dĩnh

Trồng trọt

3,881,267

0 974019956

3

Nguyễn Trọng Hương

Xương Lâm

Trồng trọt

3,881,108

0 973142828

4

Đỗ Văn Chiến

Đại Lâm

Trồng trọt

3,836,089

0 987567994

5

Nguyễn Văn Trung

Hương Lạc

BS thú y

3,881,387

0 984299682

6

Nguyễn Văn Tuyển

Tân Thịnh

Lâm Nghiệp

3,880,508

0 987548668

7

Nguyễn Văn Hoành

An Hà

CN thú y

3,880,556

0 979002135

8

Nguyễn Văn Lưu

Quang Thịnh

Th.s Kinh tế

3,880,596

0 984001719

9

Vũ Đình Tùng

Hương sơn

Kinh tế

3,880,579

0 977357455

10

Hà Đức Tùng

Mỹ Thái

CN thú y

3,881,052

0 979783686

11

Hà Nam Trang

Dương Đức

Kinh tế

3,890,126

0 916483563

12

Vũ Ngọc Tuấn

Yên Mỹ

BS thú y

3,881,290

0 982707592

13

Nguyễn Văn Ba

Xuân Hương

Lâm Nghiệp

3,881,062

0 984241766

14

Nguyễn Văn Biên

Đào Mỹ

CN thú y

3,890,513

0 987434090

15

Nguyễn Hữu Bắc

Phi Mô

Lâm Nghiệp

3,881,335

0 987025268

16

Nguyễn Thị Mến

Nghĩa Hoà

Sư phạm KT

3,880,585

0 1668406800

17

Nguyễn Thị Hà

Mỹ Hà

Trồng trọt

3,688,092

0 1666016561

18

Trần Ngọc Tám

Tiên Lục

Kinh tế

3,890,525

0 977537223

19

Nguyễn Thế Hùng

TT.Kép

 

 

0982.559.474

20

Trần Thị Quế

TT.Vôi

TH.s TT

3,638,791

0 977644264

21

Dương Thị Hường

Nghĩa Hưng

BS thú y

3,880,595

0 983361300

22

Đặng Thị Sâm

Tân Thanh

Sư phạm KT

3,881,090

0 979948642

23

Vũ Thị Dự

Thái Đào

Trồng trọt

3,836,137

0 1684350600

HUYỆN YÊN DŨNG

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN YÊN DŨNG

Email: tramkhuyennong_yendung@bacgiang.gov.vn                                                        

Điện thoại: 02403.870.416                

CÁN BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG

           

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ 
chuyên môn

Điện thoại di động

 
 

1

Nguyễn Văn Sự

Trạm Trưởng

Trồng trọt

0983.466.839

 

2

Nguyễn Huy Thời

P.Trạm Trưởng

Kinh tế NN

01685.981.230

 

3

Lê Thị Ảnh

P.Trạm Trưởng

Trồng trọt

0978.677.918

 

4

Lê Thanh Huyền

Cán bộ

Lâm nghiệp

01628.953.264

 

5

Dương Việt Hà

Cán bộ

Kế toán

0987.812.017

 

6

Nguyễn Anh Đức

Cán bộ

Kinh tế NN

0979.088.866

 

7

Nguyễn T.Kim Chung

Cán bộ

Trồng trọt

0917.110.139

 

8

Nguyễn Văn Thắng

Cán bộ

Chăn nuôi

0975.880.912

 

9

Đào Công Kiên

Cán bộ

Thủy sản

01636.877.809

 

10

Giáp Văn Nam

Cán bộ

Chăn nuôi

0987.884.401

 

11

Đỗ Đức Dương

Cán bộ

Kinh tế NN

0918.333.574

 

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

                       

TT

Họ và tên

Xã làm việc

Trình độ 
chuyên môn

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đỗ Thị Hà

Tân An

BSTY

3871.512

0985.634.179

2

Phạm Văn Nhâm

Quỳnh Sơn

Kinh tế NN

3871.529

0984.305.710

3

Nguyễn Thị Phương

Hương Gián

Trồng trọt

3871.572

0978.342.575

4

Phạm Thị Quế

Xuân Phú

Trồng trọt

3870.556

0984.217.356

5

Bùi Thị Xuân

Lãng Sơn

BSTY

3871.555

01656.232.082

6

Đỗ Văn Hiểu

Trí Yên

CNTY

3871.635

0985.700.158

7

Vũ Thị Hiệp

Lão Hộ

CNTY

3871.835

0986.327.188

8

Luyện Thị Dĩnh

Tiền Phong

Trồng trọt

3860.553

01683.388.090

9

Trịnh Thị Tuyển

Nội Hoàng

Trồng trọt

3870.592

0978.556.698

10

Hoàng Thị Thúy

Tân Liễu

Trồng trọt

3870.510

0984.399.217

11

Dương Văn Minh

Yên Lư

CNTY

3870.355

0973.630.711

12

Nguyễn Thị Yên

Yên Lư

Trồng trọt

3870.355

0978.419.622

13

Nguyễn Thị Oanh

Nham Sơn

Trồng trọt

3870.161

01698.770.905

14

Trần Văn Sơn

Thắng Cương

Lâm Nghiệp

3870.149

0915.764.182

15

Nguyễn Thị Huấn

Tư Mại

BSTY

3870.309

0972.694.925

16

Hoàng Thị Giang

Cảnh Thụy

CNTY

3870.312

0989.168.433

17

Phan Thị Thảo

Tiến Dũng

SPKTNN

3870.321

0974.635.565

18

Đỗ Thị Liên

Đồng Việt

Trồng trọt

3870.313

0966.681.183

19

Lê Thế Hùng

Đồng Phúc

Trồng trọt

3870.146

0943.603.630

20

Nguyễn Văn Bình

Đức Giang

Kinh tế NN

3870.366

0975.589.192

21

Vũ Thị Hiền

TT. Neo

Trồng trọt

3870.323

0916.557.909

22

Hà Văn Minh

TT. Tân Dân

BSTY

2245.422

0989.940.963

HUYỆN VIỆT YÊN

HUYỆN VIỆT YÊN

Email: khuyennongvy@gmail.com

CÁN BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

C.quan

D.Động

1

Ngô Thị Lan

KS Trồng trọt 

Trạm trưởng

3.875.180

0963.874.086

2

Đỗ Thị Hà

 KS Trồng trọt

Trạm phó

3.875.180

0983.405.720

3

Nguyễn Văn Hậu

 

Trạm Phó

3.875.180

0985.365.700

4

Nguyễn Thị Trang

Kế toán

K toán

3.875.180

0986.051.182

5

Chu Minh Nguyệt

CB

CB

3.875.180

0972.171.464

6

Hoàng Thị Thủy

 

CB

3.875.180

0979407369

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

TT

Họ Và Tên

Trình độ chuyên môn

Xã làm việc

Điện thoại

C.quan

D.Động

 

    1      

Lê Văn Cường

Trồng Trọt

Ninh Sơn

3.874.011

02403.503.520

 

2

Nguyễn Thị Hà

Trồng Trọt

Nếnh

3.866.694

0978.285.620

 

3

Bùi Ngọc Dư

Trồng Trọt

Trung Sơn

3.874.057

01275.913.268

 

4

Vũ Văn Dương

Kinh tế NN

Minh Đức

3.874.032

0918.854.870

 

5

Lê Thị Hằng

Trồng Trọt

Hồng Thái

3.874.392

0973.307.146

 

6

Lê Thị Hiển

Kinh tế NN

Tự Lạn

3.874.130

0168.6244.354

 

7

Nguyễn Thị Huệ

SP KTNN

Tăng Tiến

3.874.788

0912.125.499

 

8

Nguyễn Minh Hưởng

CNTY

Việt Tiến

3.874.425

0123.727.5368

 

9

Nguyễn Thị Lương

Trồng Trọt

Quang Châu

3.866.027

0976.642.847

 

10

Tống Thị Lý

Trồng Trọt

Bích Sơn

3.874.237

0977.641.435

 

11

Thân Thị Tình

Thuỷ Sản

Nghĩa Trung

3.575.026

0948.388.840

 

12

Nguyễn Ngọc Linh

Trồng Trọt

Bích Động

3.874.679

0985.974.262

 

13

Nguyễn Thị Tuyết

SP KTNN

Hoàng Ninh

3.866.055

0979.677.086

 

14

Nguyễn Văn Hậu

Trồng Trọt

Vân Trung

3.866.073

0985.365.700

 

15

Trần Nhật Tân

CNTY

Quảng Minh

3.874.395

0989.223.386

 

16

Nguyễn Trung Trọng

CNTY

Trung Sơn

3.566.075

0987.828.469

 

17

Hoàng Thanh Khiết

CNTY

Tiên Sơn

3.843.051

0915.174.378

 

18

Nguyễn Văn Việt

SP KTNN

Hương Mai

3.874.458

01647.952.829

 

19

Nguyễn Thị Tuyết

Trồng Trọt

Vân Hà

3.843.002

0948.038.587

 

HUYỆN SƠN ĐỘNG

 

HUYỆN SƠN ĐỘNG

 

Email: tramkhuyennongsondong@gmail.com

 

CÁN BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG

 

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

C.quan

D.Động

1

Vi Văn Chinh

 KS. Lâm nghiệp

Trạm trưởng

3.886.409

0988.627.391

2

Nguyễn Văn Vinh

KS. KTNN

Trạm phó

   

3

Vi Thị Lý

KS.TT 

CB

3.886.409

0976.672.608

4

Vi Văn Hoà

 CNKT

Kế toán

3.886.409

0988.118.082

5

Lương Văn Hưởng

 KSNH 

Trạm phó

3.886.409

0988.114.277

6

Ngô văn Nguyên

CN KTNN 

CB

3.886.409

0983.554.965

7

Bùi Văn Tình

 KSLN 

CB

3.886.409

0982.697.926

 

         

9

Phạm Gia Long

 CNKT

CB

3.886.409

0983.338.853

10

Chu Thị Hương

KS TT

CB

3.886.409

0978011865

11

Phạm Thị Hải Nguyên

KS TT

CB

3.886.409

01666760686

 

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

 

TT

Họ Và Tên

Trình độ chuyên môn

Xã làm việc

Điện thoại

CQ

1

La Huy Tùng

KS TT

Bồng Am

3.586.336

0989.880.460

2

Nguyễn Văn Đệ

KS CNTY

An Lập

3.887.323

0987.271.622

3

Vi Thị Hiên

KS CNTY

Vĩnh Khương

 

01693.596.842

4

Vi Văn Dũng

Trung cấp NN

Vân Sơn

3.887.728

0973.298.082

5

Hoàng Thị Quê

KS TTTS

An Châu

3.886.579

01686539762

6

Trần Minh Tuân

KS CNTY

Thạch Sơn

3.596.960

0988.949.427

7

Giáp Hữu Văn

KS LN

Tuấn Đạo

3.587.020

01665.362.591

8

Nguyễn Văn Hoà

KS LN

Phúc Thắng

3.597.858

01682.230.139

9

Lục Văn Lượng

LS LN

Giáo Liêm

3.596.121

0974.675.574

10

Ngọc Văn Hùng

KS NN

Quế Sơn

3.887.746

01653.966.839

11

Nông Văn Minh

KS CNTY

Chiên Sơn

3.886.955

0984.377.935

12

Cầm Thị Loan

KS LN

Yên Định

3.887.726

0984.217.452

13

Loan Thị Bình

KS LN

An Lạc

3.887.349

01678.552.881

14

Đinh Thị Loan

Trung cấp CNTY 

An Bá

 

02403.500.045

15

Ngọc Văn Hường

 Trung cấp LN

Long Sơn

3.586.434

01699.894.235

16

Thân Văn Nhã

Trung cấp LN 

Thanh Sơn

 

01665.844.389

 17

Lưu Văn Năm

CĐ TT 

Cẩm Đàn

3.596.207

0984.217.452

18 

Khúc Thị Nga

 Trung cấp KTNN

Dương Hưu

 

01669155926

19 

Vi Văn Tiến

 KS LN

Hữu Sản

3.886.917

0977.027.661

20 

Nguyễn Thị Phong

Trung cấp LN 

Lệ Viễn

3.586.829

0983.393.123

21 

Phạm Văn Phương

Trung cấp LN 

Tuấn Mậu

3.588.511

01632109388

22 

Vi Thị Sâm

KS NN 

TT An Châu

 

01254.502.981

23

Nguyễn Văn Quỳnh

 KS KN

Thanh Luận

 

0972.296.854

HUYỆN LỤC NAM

 

HUYỆN LỤC NAM

 

Email: tramkhuyennongln@gmail.com

 

 

 

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG TRẠM

 

TT

Họ và Tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

CQ

 

1

 Tăng Văn Luật

 

Tr. trưởng

3884.732

0912.972.133 

 

2

 

         

3

Nguyễn T Kim Dung

 Kế toán

Kế toán

3884.732

0974.264.838

 

4

Hoàng T Thanh Hải

 KS LN

CB

3884.732

0986.943.005

 

5

Trần Văn Cảnh

Th.S TY 

CB

3884.732

0164.426.0000

 

6

Nguyễn Văn Thắng

Cử nhân KTNN

CB

3884.732

0982.584.236

 

7

Trịnh Thị Nghĩa

Cử nhân SPKT 

CB

3884.732

0166.675.7432

 

8

Hồ Thị Nết

KS CN

CB

3884.732

0975.6360.912

 

 

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

 

 

 

TT

Họ Và Tên

Trình độ chuyên môn

Xã làm việc

Điện thoại

CQ

 1

Trần Thị Tuyết

KS.NL

Đông Hưng

 

0985.986.950

Phan Thị Phương

trồng trọt

Chu Điện

3884.225

0978.419.657

Nguyễn Thị Quyên

Lâm nghiệp

Vũ Xá

 

0986.886.818

4

Giáp Thị Trường

Trồng trọt

Yên Sơn

 

0976.897.835

5

Phùng Thị Đông

trồng trọt

Lan Mẫu

3885.164

01696258862

6

Tạ Hữu Hùng

trồng trọt

Bình Sơn

3893.078

0942511025

7

Nguyễn Thị Luân

trồng trọt

Cẩm lý

3885.075

0168.2233.358

8

Đinh Văn Bính

trồng trọt

Trường Sơn

3694.629

0979799703

9

Nguyễn Thị Tâm

Lâm nghiệp

Tiên Hưng

3884.310

 

10

Nguyễn Văn Tá

Trồng trọt

Đông Phú

3885.010

0987.611301

11

Lưu Văn Báo

Trồng trọt

Vô Tranh

3893.443

0976.470.818

12

Lê Văn Thuyết

thuỷ sản

Tam Dị

3884.605

0978.100.686

13

Vũ Thị Hậu

chăn nuôi

Bắc Lũng

3885.713

0166.848.2526

14

Đặng Văn Thành

kinh tế N2

Nghĩa Phương

3893.008

0945.985.455

15

Nguyễn Văn Hùng

trồng trọt

Cương Sơn

242.683

0974.390.569

16

Lương Văn Hưng

Lâm nghiệp

Tiên Nha

3884.562

0913.015.242

17

Nguyễn Trung Tuấn

kinh tế N2

Bảo Sơn

3884.632

0984.920.515

18

Nguyễn.T.Thân Thuỷ

Lâm nghiệp

Khám Lạng

3884.775

01288.234.298

19

Nguyễn Thị Hương

trồng trọt

Phượng Sơn

 

0975448025

20

Nguyễn Văn Thú

nông học

Thanh Lâm

3884.593

0973.231.668

21

Giáp Thị An

KS Nông học

Trường Giang

 

01653.112.770

22

Nguyễn Thị Hương

Trồng trọt

TT Lục Nam

 

01630600.9888

23

Nguyễn Thị Chiến

chăn nuôi

Đồi Ngô

 

0974.232.611

24

Nguyễn Mạnh Cường

KS Nông học

Lục Sơn

 

0978546118

25

Dương Thị Ngà

trồng trọt

Đan Hội

 

0977.861.998

             

HUYỆN TÂN YÊN

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN TÂN YÊN

Email:   khuyennongtanyen@gmail.com  khuyennong_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

CÁN BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG

TT

Họ và Tên

Trình độ

chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Tú Ngọc

 

Trạm trưởng

0965. 703.789

2

 Đỗ Thị Huyền

 

Trạm Phó

0969.962.100 

3

Hoàng Thùy Linh

KS TT

VC

0974623685

4

Hoàng Thị Hoa

KSTS

VC

0963145133

5

Đặng Thị Loan

Th.S KTNN

VC

0973.896.202

6

Bùi Thị Thảo

KSTT

VC

0979801158

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Xã làm việc

ĐTDD

 

1

Dương Văn Cường

Lâm nghiệp

Phúc Hoà

01662034007

2

Dương Thị Sự

Phát triển NT

Đại Hoá

0985.936.111

3

Dương Văn Nam

Trồng trọt

Việt ngọc

0979.746.372

4

Nguyễn Tú Chiểu

CNTY

Phúc Sơn

0989.894.100

5

Lương Thị Minh

SPKT

Cao Xá

0983.907.525

6

Nguyễn Thị Lệ

Lâm nghiệp

An Dương

0987.693.557

7

Nguyễn Thị Thu Huyền

Trồng trọt

Lan giới

0982.577.453

8

Nguyễn Thị Thảo

Sư phạm KTNN

Ngọc Châu

0984.699.836

9

Thân Thị Bắc

SPKT

Song Vân

0972028469

10

Nguyễn Đức Thảo

KTNN

Hợp Đức

0984215027

11

Nguyễn Thị Chi

Nông học

Ngọc Lí

0985.365.310

12

Đào Thanh Hà

SPKT

Nhã Nam

01697233339

13

Nguyễn Thị Luyến

trồng trọt

Quế Nham

01654106935

14

Dương Thị Thơ

Trồng trọt

Việt Lập

0915613.988

15

Lê Thị Hồng Chung

Lâm nghiệp

Cao thượng

0982.214.313

16

Nguyễn Thị Chi

CNTY

TT.Cao Thượng

0984.216.573

17

Nguyễn T.Kim Dung

Khuyến nông

Liên Chung

0987219933

18

Nguyễn Thị Mai

Trồng trọt

Quang Tiến

0948.207.107

19

Đặng văn Lộc

Lâm nghiệp

Liên Sơn

0942.969.043

20

Nguyễn Đình Hoàn

CNTY

Ngọc Thiện

0982.033.889

21

Phạm T. Thanh Hòa

KN

Lam Cốt

0983389391

22

Nguyễn Thị Hồng

Sư phạm KTNN

Ngọc Vân

0975937711

23

Nguyễn Thị Nhung

Sư phạm KTNN

Tân Trung

0983393557

24

Vi Thị Bich Thủy

CNTY

TT Nhã Nam

01689917285

THÀNH PHỐ BẮC GIANG

            Trạm khuyến nông thành phố Bắc Giang.

            Email:   tramkn_tpbg@bacgiang.gov.vn

            Điện thoại cơ quan: 0240 3522 255.

CÁN BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Điện thoại

di động

1

Ngụy Thị Vân

Trạm trưởng

 

0987 924.586

2

Hà Thị Hậu Nga

Trạm phó

BS Thú y

0973 408 558

3

Lê Thu Thủy

Kế toán

Kế toán

0984 220 419

4

Nguyễn Thị Thảo

CBKT

Kỹ sư KTNN

0168 665 8160

5

Đỗ Thị Thanh Hảo

CBKT

Kỹ sư trồng trọt

0982 178 357

6

Tạ Thị Thương

CBKT

Kỹ sư trồng trọt

0985 525 998

7

Nguyễn Thị Vinh

CBKT

Kỹ sư NTTS

0984 799 520

8

Đặng Anh Thái

Kế toán

Kế toán

0918 367 859

9

Trần Thị Loan

CBKT

Kỹ sư CNSH

0972 012 313

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

TT

Họ và tên

Xã, phường

làm việc

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Vũ Trí Dũng

P.Xương Giang

Kỹ sư TT

3 522 062

0962 016 303

2

Dương Ngọc Điệp

P.Dĩnh Kế

KS Cơ khí NN

3 558 503

0988 004 697

3

Tống Việt Hương

P.Đa Mai

KS Nông học

3 854 303

0982 344 206

4

Ngô Thị Hạnh

Xã Song Mai

KS Nông học

3 855 370

0944 636 090

5

Trịnh T Thanh Loan

Xã Song Khê

Sư phạm KTNN

2 245 449

0168 601 4576

6

Trần Thị Bình

Xã Đồng Sơn

Bác sĩ Thú y

3 853 538

0164 310 3297

7

Nguyễn Thị Hà

Xã Tân Tiến

KS Lâm nghiệp

 

0167 737 8747

8

Nguyễn Vân Nhung

Xã Dĩnh Trì

Kỹ sư TT

3 836 134

0976 829 809

9

Ngô Thị Nhung

Xã Tân Mỹ

Sư phạm KTNN

3 851 267

0973 104 800

HUYỆN LỤC NGẠN

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN LỤC NGẠN

 

Email:   khuyennonglucngan@gmail.com

 

Điện thoại: 02403.883.442 - 02403.683.644

 

CÁN BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Điện thoại di động

1

Lưu Anh Đức

Trạm trưởng

ThS-CNTY

0977162780 

2

 Lâm Thị Hà

P.Trạm trưởng

 

0986.295.988 

3

Lâm Nguyên Năng

P.Trạm trưởng

 

0978.601.306

4

Vi Văn Năm

Chuyên viên

ĐH-KTNN

0983 511 457

5

Trần Thị Lan

Kế toán

ĐH-KT

0962244862

6

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Kỹ sư

ĐH-TT

0986 216 862

7

Phạm Thị Yên

Kỹ sư

ĐH-KN

01686392586

8

La Thanh Hòa

Kỹ sư

ĐH-CNTY

01684219298

 

 

 

CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

 

STT

Họ và tên

Xã làm việc

Trình độ chuyên môn

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Vũ Thị Xuyên

Hồng Giang

ĐH-CNTY

3 882 290

0984 052 237

2

Thân Văn Thi

Nam Dương

ĐH-KTNN

3 882 641

01 695 656 740

3

Nguyễn Văn Tuyến

Kiên Thành

ĐH-KTNN

3 882 872

01 687 284 374

4

Hoàng Văn Công

Cấm Sơn

ĐH-TT

3 793 577

01674685014

5

Đoàn Ngọc Minh

Phú Nhuận

ĐH-CNTY

3 682 082

0988 147 336

6

Bằng Văn Xuân

Kim Sơn

ĐH-LN

3 891 843

01 683 391 967

7

Nguyễn Thị Hòe

Phì Điền

ĐH-TT

3 891 583

01662171659

8

Nguyễn Đức Hữu

Phong Vân

ĐH-KTNN

3 792 055

0985 127 595

9

Nguyễn Văn Trọng

Trù Hựu

ĐH-KTNN

3 882 084

0975 302 776

10

Lâm Văn Học

Sơn Hải

ĐH-KN

3 582 492

0979519513

11

Đinh Thị Nhớ

Kiên Lao

ĐH-LN

3 882 920

0978 445 580

12

Lại Thị Yên

Hộ Đáp

TC-LN

3 792 061

097 6 437 089

13

Nguyễn Đình Yên

Biên Sơn

ĐH-LN

3 882 616

0977 357 859

14

§Æng ThÞ Khuynh

Quí Sơn

ĐH-LN

3 882 661

01692840421

15

Hoàng Thị Nga

Tân Lập

ĐH-PTNT

3 891 650

01 687 496 371

16

Đặng Thị Nga

Biển Động

ĐH-TS

3 891 843

0985265224

17

Phan Thị Mai

Mỹ An

ĐH-SPKT

3 891 057

0983 768 929

18

Đỗ Thanh Hải

Nghĩa Hồ

CĐ-TT

3 882 110

094 8 371 819

19

Lục Văn Hùng

Sa Lý

ĐH-KN

3 792 057

0974133627

20

Đặng Minh Huệ

Tân Quang

ĐH-BVTV

3 891 531

01 686 717 217

21

Ngô Văn Viện

Phong Minh

ĐH-LN

3 792 029

01 697 967 500

22

Chu Văn Hòa

Tân Mộc

ĐH-TT

   3 882 931

0912 847 960

23

Đặng Văn Choong

Đồng Cốc

ĐH-LN

3891.614

0975 020 230

24

Nguyễn Đức Lợi

Thanh H¶i

ĐH-TT

3882.741

0985.056.486

25

Lê Bá Kim

Phượng Sơn

ĐH-CNTY

3 891 097

0982 891 071

26

Vũ Văn Quân

Đèo Gia

ĐH-LN

3508.502

01 688 969 656

27

Mai Thị Trang

TT Chũ

ĐH-LN

3 683 127

0962240862

28

Nguyễn Văn Năm

T©n S¬n

ĐH-KTNN

3 792 020

01 669 637 267

29

Vi Thị Minh

Giáp Sơn

ĐH-KN

3 692 212

01 683 557 385

30

Hà Thị Ngọc Hà

T©n Hoa

ĐH-CNTY

3793.577

0977 030 286

 

 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BẮC GIANG

TRUNG TÂM KN TỈNH BẮC GIANG

Email: khuyennong@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 0240 . 3. 823 322

I. BAN GIÁM ĐỐC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Thành

Giám đốc

Cử nhân KTế

0975 980 055

2

Lê Hồng Giang

P.Giám đốc

Cử nhân KTế

0973 184 301

3

Ngô Văn Hiếu

P.Giám đốc

 

 0986.637.948

4

Nguyễn Quang Hùng

P.Giám đốc

Th.s Nông học

0913 366 871

 

II. CÁC PHÒNG CỦA TRUNG TÂM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Điện thoại

Phòng

Di động

I

Phòng Thông tin & Đào tạo

0240.3.555.607

 

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng

Th.s –TTrọt

0902 012 917

2

Nguyễn Thị Liên

P. Trưởng phòng

Th.s- BSTY

0973 409 992

3

Dương Thị H. Giang

CB

Cử nhân KTế

0975 127 137

4

Nguyễn Thị Khương

CB

Cử nhân HC

0973 416 638

5

Bùi T Minh Nga

CB

Th.s - BVTV

0962 481 808

6

Đỗ Thị Kim Lan

CB

Ks. K nông

01684 952 029

7

Hoàng Như Minh

CB

Ks.NTTS

0974 682 641

8

Hoàng Thị Phúc

CB

Cử nhân VH

0942 815 960

II

Phòng KN Trồng trọt - KL

0240.3.855.435

 

1

Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng phòng

KsTrồng trọt

0984 799 639

2

Hà Đức Thảo

Phó Trưởng phòng

KsTrồng trọt

0984 589 677

3

Vũ Thị Tuyết Mai

CB

Th.s- BVTV

0988 089 837

4

Tạ Thị Hồng Oanh

CB

KsTrồng trọt

0973 743 323

III

Phòng Khuyến nông chăn nuôi

   

1

Nguyễn Viết Thắng

Trưởng phòng

Ks.CNTY

0240.3.555.440

0982 853 557

2

Lã Thị Chắt

P. Trưởng phòng

Ks.CNTY

0984 218 775

3

Nguyễn Thị Thanh

CB

BSTY

01237 811 766

4

Nguyễn Thị Gấm

CB

Ks.CNTY

0976 709 293

IV

Phòng Khuyến ngư

   

1

Trần Thị Oanh

Trưởng phòng

Ks.NTTS

0240.3.555.608

0977 501 863

2

 

   

 

V

Phòng HCTH

   

1

Ngô Hồng Huyên

Trưởng phòng

Ks.Trồng trọt

0240.3.823.322

0972 555 688

2

Trần Thị T. Huyền

Kế toán

Kế toán

0978 178 126

3

Dương Thị Thơm

Cán bộ

Kinh tế  0945.252.624

4

Giáp Thị Thanh

Văn Thư

 

0906 231 555

5

Nguyễn Thanh Lừng

Lái xe

 

0906 020 668

6

 

   

 

7

Giáp Mạnh Huy

Bảo Vệ

 

0982 626 708