DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

TỈNH BẮC GIANG

Tên đơn vị: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Đường Xương Giang - TP. Bắc Giang

Email: khuyennong@bacgiang.gov.vn

ĐT: 0204.30823.322

BAN GIÁM ĐÔC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại DĐ

1

Nguyễn Văn Thành

Giám đốc

0975.980.055

2

Lê Hồng Giang

Phó Giám đốc

0973.184.301

3

Nguyễn Quang Hùng

Phó Giám đốc

0913.366.871


CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại 

Cơ quan

Di động

Phòng Thông tin Đào tạo

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng

3.550.607

0902.012.917

2

Dương T.Hương Giang

P. Trưởng phòng

3.550.607

0975.127.137

3

Nguyễn Thị Khương

Cán bộ

3.550.607

0973.416.638

4

Đỗ Thị Kim Lan

Cán bộ

3.550.607

0384.952.029

5

Bùi T. Minh Nga

Cán bộ

3.550.607

0962.481.808

6

Trần Thị Vĩnh

Cán bộ

3.550.607

0985.156.496

7

Nguyễn Đình Yên

Cán bộ

3.550.607

0973.253.987

Phòng Khuyến nông Trồng trọt và Khuyến lâm

1

Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng phòng

3.855.435

0984.799.639

2

Hà Đức Thảo

P. Trưởng phòng

3.855.435

0984.589.677

3

Vũ Thị Tuyết Mai

Cán bộ

3.855.435

0978.997.166

4

Tạ Thị Hồng Oanh

Cán bộ

3.855.435

0973.743.323

Phòng Khuyến nông Chăn nuôi

1

Lã Thị Chắt

Trưởng phòng

3.555.440

0984.218.775

2

Nguyễn Thị Thanh

Cán bộ

3.555.440

0837.811.766

3

Nguyễn Thị Gấm

Cán bộ

3.555.440

0976.709.293

Phòng Khuyến ngư

1

Trần Thị Oanh

Trưởng phòng

3.550.608

0977.501.863

2

Nguyễn Thị Oanh

Cán bộ

3.550.608

0986.701.568

3

Hoàng Thị Ngân

Cán bộ

3.550.608

0963.314.634

Phòng Hành chính - Tổng hợp

1

Ngô Hồng Huyên

Trưởng phòng

3.823.322

0972.555.688

2

Trần Thị Thanh Huyền

Kế toán

3.823.322

0978.178.126

3

Dương Thị Thơm

Cán bộ

3.823.322

0945.252.624

4

Nguyễn Văn Được

Cán bộ

3.823.322

0385.378.061

5

Nguyễn Thanh Lừng

Lái xe

3.823.322

0906.020.688

6

Gíap Thị Thanh

Cán bộ

3.823.322

0906.231.555

7

Gíap Mạnh Huy

Bảo vệ

3.823.322

0982.626.708
DANH BẠ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

TP. BẮC GIANG

Tên đơn vị: Trung tâm DVKTNN TP. Bắc Giang

Địa chỉ: Số 01 đường Lê Thánh Tông, thành phố Bắc Giang ( đối diện Trung tâm thương mại BigC Bắc Giang)

BAN GIÁM ĐỐC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Anh Tuấn

Giám Đốc

0982.087.139

2

Ngụy Thị Vân

Phó Giám Đốc

0987.924.586

3

Tạ Văn Côn

Phó Giám Đốc

0912.718.811

4

Hà Thị Hậu Nga

Phó Giám Đốc

0973.408.558


CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Phòng Trồng trọt Khuyến nông

1

Lê Thị Gấm

Trưởng phòng

0984.975.610

2

Tạ Thị Thương

P. Trưởng phòng

0985.525.998

3

Nguyễn Thị Hoa

Viên chức

0374.598.873

Phòng Chăn nuôi - Thú y

1

Lê Thị Minh Tâm

Trưởng phòng

 0976.469.489

2

Dương Thị Hà

P. Trưởng phòng

0984.962.369

3

Nguyễn Thu Loan

Viên chức

0976.471.432

4

Đỗ Thị Huyền

Viên chức

0971.847.983

 Phòng Hành chính - Tổng hợp

1

Nguyễn Thị Vinh

Trưởng phòng

 0904.034.850

2

Đỗ Thị Thanh Hảo

P. Trưởng phòng

0913.942.357

3

Lê Thu Thủy

Viên chức

0984.220.419

4

Nguyễn Thị Thảo

Viên chức

0386.658.160

5

Đặng Anh Thái

Viên chức

0918.367.859DANH BẠ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN HIỆP HÒA

Tên đơn vị: Trung tâm DVKTNN huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ: Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

BAN GIÁM ĐỐC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Quốc Mỹ

Giám Đốc

0977.893.863

2

Nguyễn Quang Thanh

Phó Giám Đốc

0982.972.449

3

Ngô Khắc Giang

Phó Giám Đốc

0904.054.078

4

Trần Thị Minh

Phó Giám Đốc

038.7095.807


CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Bộ phận hành chính

1

Nguyễn Quang Thanh

Phụ trách

0982.972.449

2

Hoàng Thị Thủy

chuyên viên

0979.407.369

3

Hoàng Thu Hằng

kế toán

037.8655.755

Bộ phận kỹ Thuật

1

Trần Thị Minh

Phụ trách

 

2

Tạ Thị Hoa

chuyên viên

038.993.4112

3

Dương Thị Nụ

chuyên viên

0985.377.754

 Bộ phận dịch vụ

1

Ngô Khắc Giang

Phụ trách

 

2

Nguyễn Văn Tân

chuyên viên

0986.052.757

3

Hoàng Văn Thuận

chuyên viên

0966.338.391DANH BẠ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN SƠN ĐỘNG

Tên đơn vị: Trung tâm DVKTNN huyện Sơn Động

Địa chỉ: Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vi Văn Chinh

Giám đốc

0988627391

2

Nông Văn Điệp

Phó giám đốc

0983886242

3

Hoàng Hải Nam

Phó giám đốc

0966648259

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Phòng Hành chính - Tổng hợp

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Vinh

Trưởng phòng

0382243162

2

Ngô Văn Nguyên

Cán bộ

0983554965

3

Vi Văn Hòa

Cán bộ

0335136161

4

Chu Thị Hương

Cán bộ

0978011865

5

Phạm Gia Long

Cán bộ

0983338853

Phòng Trồng trọt - Khuyến nông

1

Lương Văn Hưởng

Trưởng phòng

0988114227

2

Vi Thị Lý

Cán bộ

0365743568

3

Nguyễn Thành Lê

Cán bộ

0962959883

4

Vi Thị Tuấn

Cán bộ

0854577388

Phòng Chăn nuôi - Thú y

1

Nguyễn Đức Tuệ

Trưởng phòng

0989186572

2

Hoàng Thị Huyên

Cán bộ

0971784676


DANH BẠ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN VIỆT YÊN

Tên đơn vị: Trung tâm DVKTNN huyện Việt Yên

Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Ngọc Cảnh

Phó giám đốc phụ trách

0912734352 

2

Đinh Công Thành

Phó giám đốc

0977037811 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Phòng Hành chính - Tổng hợp

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Mạnh Tuân

Trưởng phòng

0967.713.671

2

Nguyễn Thị Khuyên

Viên chức

0386.010.898

3

Đỗ Thị Hà

Viên chức

0983.405.720

4

Nguyễn  Thị Trang

Viên chức

0986.051.182

Phòng Trồng trọt - Khuyến nông

1

Nguyễn Xuân Hậu

Trưởng phòng

0985.365.700

2

Nguyễn Thị Thủy

Viên chức

0842.084.878

3

Hoàng Thị Hoa

Viên chức

0963.145.133

Phòng Chăn nuôi - Thú y

1

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng

0974.220.696

2

Chu Minh Nguyệt

Viên chức

0972.171.464

3

Thân Thị Huế

Viên chức

0973.740.322

4

Nguyễn Hữu Quang

Viên chức

0974.220.699
DANH BẠ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN YÊN THẾ

Tên đơn vị: Trung tâm DVKTNN huyện Yên Thế

Địa chỉ: Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Ban Giám đốc

TT

Họ và tên 


Chức vụ

SĐT


1

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giám đốc

0983.488.207

2

Tô Viết Long

Phó Giám đốc

0915.699.477

3

Vũ Xuân Trường

Phó Giám đốc

0912.345.007

4

Vũ Văn Tĩnh

Phó Giám đốc

0912.691.846


Các phòng chuyên môn

TT

Họ và tên 


Chức vụ

SĐT


Phòng Hành chính - Tổng hợp

1

Phan Văn Huân

Trưởng phòng

0984.932.358

2

Hoàng Thị Lan

Phó Trưởng phòng

0983.876.050

3

Nguyễn Thị Hường

Kế toán

0945.669.018

Phòng Trồng trọt - Khuyến nông

1

Đặng Thành Dư

Trưởng phòng

0916.735.249

2

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Trưởng phòng

0976.804.662

3

Nguyễn Thị  Ngà

Cán bộ kỹ thuật

0972.047.586

4

Phạm Thị Bắc

Cán bộ kỹ thuật

0912.804.880

Phòng Chăn nuôi - Thú y

1

Dương Tiến Dũng

Trưởng phòng

0984.282.226

2

Dương Văn Vỹ

Phó Trưởng phòng

0978.488.097

3

Thân Thị Lê

Cán bộ kỹ thuật

0886.339.826

4

Nguyễn Thị Khánh Tâm

Cán bộ kỹ thuật

0977.315.476

5

Hứa Việt Đoàn

Cán bộ kỹ thuật

0948.215.735

DANH BẠ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN LẠNG GIANG

Tên đơn vị: Trung tâm DVKTNN huyện Lạng Giang

Địa chỉ: Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

BAN GIÁM ĐỐC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại DĐ

1

Nguyễn Khánh Hùng

Giám đốc

0985386425

2

Nguyễn Đức Cường

Phó Giám đốc

0986626242


CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1

Ngô Hữu Huy

CBKT


0982225032

2

Phạm Thị Tuyết

CBKT


0977614683

3

Đinh Thị Phương Thảo

CBKT


0976834830

4

Vũ Thị Hằng

CBKT


0985919926

Phòng Trồng trọt – Khuyến nông

1

Phan Thị Dung

CBKT


0989845420

2

Dương Văn Quyết

CBKT


0974312933

3

Nguyễn Thị Thục

CBKT


0971271638

4

Lê Thúy Anh

CBKT


0337703443

5

Nguyễn Thị Vân

CBKT


0392172603

Phòng Chăn nuôi – Thú y

1

Nguyễn Thị Thu Hương

CBKT


0973472257

2

Ngô Ngọc Ánh

CBKT


0374518329

3

Quách Thị Diễm

CBKT


0987943411

4

Vũ Thị Nhã

CBKT


0988214326

5

Nguyễn Văn Cao

CBKT


0972990468


DANH BẠ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN TÂN YÊN

Tên đơn vị: Trung tâm DVKTNN huyện Tân Yên

Địa chỉ: Phố Ngô Xá, Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

BAN GIÁM ĐỐC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại DĐ

1

Dương Văn Long

Giám đốc

0981.364.568

2

Nguyễn Tú Ngọc

Phó Giám đốc

0915.100.991


CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1

Vũ Thị Thủy

Viên chức


0983.958.253

2

Đặng Thị Loan

Viên chức


0973.896.202

3

Nguyễn Thế Giang

Viên chức


0374.598.870

4

Ngô Thị Thu

Viên chức


0973.694.634

Phòng Trồng trọt – Khuyến nông

1

Đỗ Thị Huyền

Viên chức


0869.934.732

2

Đỗ Thị Quyên

Viên chức


0985.021.638

3

Hoàng Thùy Linh

Viên chức


0974.623.685

4

Nguyễn Thị Mai Nhi

Viên chức


0962.084.236

5

Bùi Thị Thảo

Viên chức


0979.801.158

6

Cáp Thị Cần

Viên chức


0374.518.908

Phòng Chăn nuôi – Thú y

1

Giáp Mạnh Hoàng

Viên chức


0972.996.943

2

Tạ Thị Phương

Viên chức


0975.294.479

3

Đỗ Thị Bích Ngọc

Viên chức


0986.853.996

4

Phạm Thị Nguyệt Tâm

Viên chức


0778.388.288


DANH BẠ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN LỤC NAM

Tên đơn vị: Trung tâm DVKTNN huyện Lục Nam

Địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

BAN GIÁM ĐỐC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại DĐ

1

Tăng Văn Luật

Giám đốc

0912.972.133

2

Cao Minh Quảng

Phó Giám đốc

0915.533.707

3

Phạm Quốc Bằng

Phó Giám đốc

0973.876.758

4

Phạm Văn Chính

Phó Giám đốc

0948.350.037

5

Lê Văn Sĩ

Phó Giám đốc

0986.231.255

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1

Nguyễn Thị Kim Dung

Viên chức


0979.799.806

2

Trịnh Thị Nghĩa

Viên chức


0973.108.803

3

Nguyễn Văn Cường

Viên chức


0984.373.740

Phòng Trồng trọt – Khuyến nông

1

Hoàng Thị Thanh Hải

Viên chức


0986.943.005

2

Nguyễn Văn Tùng

Viên chức


0976.130.398

3

Hồ Thị Nết

Viên chức


0975.630.912

Phòng Chăn nuôi – Thú y

1

Ngô Thị Cúc

Viên chức


0976.688.283

3

Nguyễn Thị Nga

Viên Chức


0399 954 557

DANH BẠ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN LỤC NGẠN

Tên đơn vị: Trung tâm DVKTNN huyện Lục Ngạn

Địa chỉ: Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

BAN GIÁM ĐỐC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Ngô Văn Thực

Phó Giám Đốc

0989889556


2

Vũ Lệnh Sánh

Phó Giám Đốc

0383551596CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1

Trần Bá Đông

Trưởng phòng


0977357668

2

Trần Thị Lan

Viên chức


0962244862

3

Phạm Thị Yên

Viên chức


0386392586

Phòng Trồng trọt – Khuyến nông

1

Lâm Nguyên Năng

Trưởng phòng


0978601306

2

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viên chức


0986216862

3

Vi Văn Năm

Viên chức


0972929858

Phòng Chăn nuôi –Thú y

1

Lâm Thị Hà

Trưởng phòng


0986295988

2

Leo Thị Trang

Viên chức


0352004818

3

La Thanh Hòa

Viên chức


0384219298

DANH BẠ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

HUYỆN YÊN DŨNG

Tên đơn vị: Trung tâm DVKTNN huyện Yên Dũng

Địa chỉ: Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại DĐ

1

Nguyễn Văn Sự

Giám Đốc

0983466839

2

Trần Văn Luân

Phó Giám đốc- Trưởng Phòng CN&TY

0984717982

3

Trần Thị Tuyên

Phó Giám đốc

0977622506

4

Lê Thị Ảnh

Phó Giám đốc - Trưởng Phòng HCTH

0978677918

5

Nguyễn Thị Nhung

Phó Giám đốc - Trưởng Phòng Trồng trọt & KN

0978698810

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Phòng Hành chính- Tổng hợp

1

Lưu Xuân Giang

Kế Toán

0975179668

2

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Cán bộ

0973602130

3

Nguyễn Thị Thúy Huyền

Cán bộ

0336820122

Phòng Chăn nuôi và Thú y

1

Nguyễn Thị Kim Chung

Cán bộ

0387401930

2

Ong Khắc Hải

Cán bộ

0974965367

Phòng Trồng trọt và Khuyến nông

1

Nguyễn Thị Phương

Cán bộ

0987056613

2

Hoàng Thu Phương

Cán bộ

0388984575

3

Đỗ Thị Liên

Cán bộ

0332195929