Hiệp Hòa: Xây dựng triển khai được nhiều mô hình trình diễn hiệu quả

Cập nhật bài ngày 30/01/2018

mô hình hiệu quả cao

Theo trạm KN Hiêp Hòa, năm 2017 trạm đã xây dựng triển khai, phối hợp thực hiện được nhiều mô hình trình diễn có hiệu quả, bám sát thực tế và có nhiều khả năng nhân rộng.

Nổi bật là khởi công 02 nhà lạnh sản xuất nấm tại 02 thôn Bảo An và Hoàng Liên, xã Hoàng An, quy mô 70 m2/nhà; khởi công 02 mô hình nhà màng sản xuất rau, diện tích hơn 2.000 m2 tại xã Thanh Vân và Lương Phong; mô hình tăng năng suất, chất lượng ớt trong sản xuất hàng hóa, quy mô 01 ha tại xã Thanh Vân; hội thảo mô hình giống lúa Thái Bắc 1798 quy mô 01 ha tại xã Đoan Bái, kết quả dánh giá mô hình có khả năng chống chịu sâu bệnh và các điều kiện bất thuận về thời tiết, năng suất đạt 220 – 230kg/sào. Phối hợp với Trung tâm KN Quốc Gia, Trung tâm KN triển khai thực hiện các mô hình như trình diễn xử lý môi trường nước trong ao nuôi cá rô phi thâm canh tại xã Đông Lỗ, quy mô 1,5 ha; triển khai chương trình hỗ trợ trâu đực giống trên toàn huyện, đến nay trạm đã triển khai đăng ký và bàn giao được 6 con cho các hộ chăn nuôi. Phối hợp với các đơn vị khác triển khai thực hiện mô hình lúa chất lượng BQ quy mô 2 ha tại xã Lương Phong, năng suất đạt 170 – 180 kg/sào; mô hình lúa lai 3 dòng Sut89 quy mô 01 ha tại xã Lương Phong, năng suất đạt 230 – 240kg/sào; khảo nghiệm mô hình phân bón thông minh quy mô 01 ha trên cây lúa tại xã Mai Đình; mô hình khảo nghiệm “trồng lạc giống bằng phương pháp che phủ nilon” tại xã Ngọc Sơn quy mô 01 ha. Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng mô hình công nghệ cao, mô hình nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, quả tại các xã như mô hình nhà lưới của KTX dịch vụ Nông nghiệp Đồng Tâm 3, xã Thường Thắng diện tích trên 2.000 m2, hiện đang đi vào sản xuất vụ thứ 2, mô hình nhà lưới ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau quy mô 1000 m2 tại xã Hợp Thịnh. Ngoài ra, Trạm còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan chuyên môn của huyện tập trung triển khai, chỉ đạo 11 cánh đồng mẫu đem lại hiệu quả cao.

Tin, ảnh: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 93
Cập nhật vào: 2018-02-18 20:17:59