Lục Ngạn: Công tác khuyến nông năm 2017 đạt được nhiều kết quả tích cực

Cập nhật bài ngày 19/01/2017

Các mô hình đều được nhân dân nhiệt tình ủng hộ

Năm 2017 Trạm KN đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện sản xuất nông – lâm nghiệp và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, toàn huyện gieo trồng được trên 4.800 ha lúa, ước sản lượng hơn 26.000 tấn; gieo trồng hơn 2.200 ha ngô, đạt 106% kế hoạch, ước sản lượng hơn 10.000 tấn; trồng được gần 1.200 ha sắn, gần 520 ha lạc, 380 ha khoai lang, đậu đỗ các loại 615 ha, rau các loại trồng được hơn 1.500 ha và các loại cây trồng khác 505 ha…. Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cung ứng được hơn 34 tấn giống lúa các loại, cung ứng hơn 12tấn giống Ngô lai NK4300, gần 1 tấn lạc giống phục vụ sản xuất vụ Xuân 2017. Hỗ trợ hơn 67 nghìn con gà giống, gần 680 nghìn giống cây lâm nghiệp, triển khai hỗ trợ hơn 22 nghìn giống cây trồng các loại như cam, bưởi cho các xã có nhu cầu. Ngoài ra, Trạm KN đã tổ chức được 344 lớp tập huấn kỹ thuật với trên 14 nghìn lượt người tham dự; phối hợp tổ chức được 8/3 cuộc hội thảo mô hình và đánh giá tình hình sản xuất vải thiều; phối hợp với các cơ quan báo – đài huyện, tỉnh, trung ương thực hiện được 11/5 chương trình thông tin tuyên truyền. Đặc biệt, năm 2017, trạm KN đã triển khai, thực hiện và phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện 29 mô hình nông lâm nghiệp bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến nông và các nguồn kinh phí khác. Đồng thời tham gia phối hợp tổ chức thực hiện thành công “Ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ 2” với 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Có được kết quả trên là do Trạm đã phối hợp tốt chỉ đạo sản xuất, đôn đốc nhân dân gieo trồng kịp thời vụ; công tác theo dõi phòng trừ dịch bệnh được duy trì đảm bảo, không xảy ra dịch bệnh hại cây trồng vật nuôi trên diện rộng. Theo đó, năm 2018, Trạm tiếp tục tổ chức 300 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho dân, dự kiến tổ chức 02 – 03 cuộc hội thảo mô hình đạt hiệu quả; dự kiến xây dựng 07 mô hình khuyến nông có hiệu quả…

Tin, ảnh: Nguyễn Khương

Số lượt xem: 323
Cập nhật vào: 2018-02-19 01:36:40