Sở Nông nghiệp và PTNT: Năm 2018 đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm

Cập nhật bài ngày 12/01/2018

ảnh minh họa

Thực hiện Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm cần có sự vào cuộc thực hiện quyết liệt của các cấp, ngành và đơn vị liên quan.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn theo Nghị quyết số 130 – NQ/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phấn đấu năm 2018 giảm 50% số vụ chặt phá rừng trái phép so với năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2018 có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Việt Yên được công nhận là huyện nông thôn mới.

Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng

 

 

Số lượt xem: 336
Cập nhật vào: 2018-02-18 21:44:19