Thực hiện tốt công tác quản lý dịch bệnh trên đàn gia cầm

Cập nhật bài ngày 04/01/2018

ảnh minh họa

Trong những năm gần đây, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm không để xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, các dịch bệnh thông thường khác như Gumboro, Ecoli, Salmonella, CRD vẫn xảy ra, tuy nhiên được kiểm soát, không tạo nên các ổ dịch lớn và ít gây thiệt hại.

Theo đó, việc giám sát dịch bệnh động vật được thực hiện xuống tận thôn, xóm, trại, hộ chăn nuôi thông qua hệ thống thú y cơ sở. Hàng năm, Chi cục Thú y thực hiện lấy mẫu giám sát vi rút cúm gia cầm H5N1, H7N9 theo chương trình giám sát của Cục Thú y. Năm 2015 có 162/162 mẫu âm tính với vi rút cúm H5N1, 180/180 mẫu âm tính với vi rút H7N9; năm 2016 có 15/144 mẫu dương tính với vi rút cúm type, 1/9 mẫu dương tính với subtype và 1/1 mẫu dương tính với subtype N6, lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng đối với vi rút cúm gia cầm và Newcastle, kết quả có 147/147 mẫu có kháng thể cúm gia cầm, 146/147 mẫu có kháng thể Newcastle; năm 2017 có 192/192 mẫu âm tính với vi rút cúm H5N1, H7N9, lấy 30 mẫu giám sát sau tiêm phòng đối với cúm gia cầm và Newcastle có 30/30 mẫu có kháng thể cúm gia cầm, 30/30 mẫu có kháng thể Newcastle.

Công tác kiểm dịch, tiêm phòng cho đàn gia cầm được quan tâm thực hiện theo đúng quy định, từ năm 2015 kiểm dịch được 55 nghìn con gia cầm giống, 2,6 triệu con gia cầm giết thịt và tiêm được trên 24 triệu liều vắc xin các loại; năm 2016, kiểm dịch được 82 nghìn con gia cầm giống, trên 2 triệu con gia cầm giết thịt, tiêm được 14 triệu liều vắc xin; năm 2017 kiểm dịch được 65 nghìn con gia cầm giống, 2 triệu con gia cầm giết thịt và tiêm được trên 13 nghìn liều.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó tiêm phòng vắc xin là giải pháp trọng tâm, được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Để thực hiện được mục tiêu này, các địa phương và hộ dân phải nêu cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển nhanh và ổn định.

Tin: Hương Giang

Số lượt xem: 62
Cập nhật vào: 2018-02-18 21:44:19