Bắc Giang: Triển khai thực hiện lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92

Cập nhật bài ngày 3/01/2018

ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái vừa có công văn chỉ đạo các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện và thành phố triển khai thực hiện lộ trình kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92 bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Công thương tại Công văn số 11685/BCT-KHCN ngày 12/12/2017 về việc đẩy mạnh triển khai lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92; tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh; thực hiện công văn chỉ đạo về việc sản xuất, kinh doanh xăng sinh học, kiểm soát chặt chẽ tránh tình trạng gian lận và bảo đảm lộ trình theo kế hoạch.

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92 nói riêng; tuyên truyền về tiêu chuẩn, chất lượng, tạo sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp yên tâm sử dụng xăng E5 RON 92.

Tin: Mạnh Hùng

Số lượt xem: 164
Cập nhật vào: 2018-01-19 10:36:15