Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017

Cập nhật bài ngày 01/12/2017

ảnh minh họa

Theo đó, chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông, tiếp tục mở rộng diện tích rau màu thuộc nhóm ưa lạnh dễ tiêu thụ. Chuẩn bị các điều kiện và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2017-2018. Tăng cường công tác thanh kiểm tra sản xuất kinh doanh giống, phân bón, thuốc BVTV và vật tư nông nghiệp.

Phát triển ổn định đàn vật nuôi, tăng vòng quay số đầu gia súc xuất chuồng và sản phẩm thịt, trứng các loại. Tiếp tục tiêm phòng bổ sung, phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Làm tốt công tác thú y, triển khai các biện pháp ngăn chặn tiêm thuốc an thần vào lợn trước khi giết mổ. Chỉ đạo, hướng dẫn phòng bệnh, chống đói rét cho sản xuất thủy sản. Tiếp tục đôn đốc các cơ sở sản xuất giống bình tuyển đàn cá bố mẹ phục vụ nhu cầu sản xuất giống năm 2018.

Thực hiện tốt công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, chuẩn bị đủ giống tốt cho kế hoạch năm 2018. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương chăm sóc, bảo vệ rừng, công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm soát…

Chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch nạo vét kênh mương nội đồng, phục vụ tốt tưới tiêu cho cây trồng vụ mới. Kiểm tra, theo dõi đê, kè, cống, đặc biệt các khu vực đang có diễn biến xấu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp với chính quyền, đôn đốc nhà thầu tiến độ thi công các công trình đúng kế hoạch.

Tích cực triển khai công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nước sạch vệ sinh môi trường, đào tạo nghề. Triển khai tốt các Đề án, dự án trọng tâm của ngành.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy nổ tại cơ quan.

Tin: Mạnh Hùng

Số lượt xem: 102
Cập nhật vào: 2018-01-19 10:36:18