Bắc Giang: Thực trạng chăn nuôi của tỉnh năm 2017

Cập nhật bài ngày 29/11/2017

ảnh minh họa

Năm 2017 là năm thứ 3 triển khai thực hiện những mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Chăn nuôi chuyển biến tích cực theo hướng giảm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng hộ chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại, hình thành một số chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến giết mổ, tiêu thụ giúp nâng cao giá trị gia tăng, dễ dàng truy suất nguồn gốc. Song, do tác động của thị trường, chăn nuôi lợn vượt nhu cầu tiêu thụ nội địa, dẫn đến khủng hoảng thừa, giá bán thịt lợn và lợn giống xuống thấp nhất trong vòng 10 năm qua, người chăn nuôi bị thua lỗ phải giảm đàn, một số hộ không tái đầu tư và để trống chuồng.

Đàn vật nuôi chủ lực có xu hướng giảm

Theo đó, đàn trâu đang có xu hướng giảm dần, với tổng đàn gần 49 nghìn con, bằng 93% cùng kỳ năm 2016, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng cả năm ước đạt trên 2,4 nghìn tấn, giảm 3,4% so với cùng kỳ; đàn b? có xu hướng tăng nhẹ, số lượng bò 9 tháng đạt trên 139 nghìn con, tăng 1,7%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả năm ước đạt 6 nghìn tấn, tăng 3,1%. Sở dĩ chăn nuôi bò có xu hướng tăng nhẹ do hiệu quả kinh tế cao và mô hình chăn nuôi bò thương phẩm được nhân rộng; đàn lợn trên 1 triệu con, giảm 11,5%, sản lượng thịt hơi ước đạt 162 nghìn tấn, giảm 5,7%. Đàn gia cầm 16,7 triệu con, tăng 1,5%, trong đó đàn gà 14,5 triệu con, sản lượng trứng gia cầm trên 15 triệu quả, sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng gần 42 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các đối tượng vật nuôi khác phát triển khá ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao như dê, ngựa, chim bồ câu, lợn rừng, thỏ. Đàn dê với quy mô 28 nghìn con tập trung nhiều ở các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động…; đàn thỏ 18 ngh?n con; đàn ngựa gần 3 nghìn con, ong mật trên 40 nghìn đàn.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, năm 2017, chăn nuôi của tỉnh sụt giảm về giá bán sản phẩm chủ lực là lợn thịt và lợn giống nên về tổng thể giá trị thấp hơn năm 2016. Theo Cục thống kê tỉnh giá trị chăn nuôi năm nay ước đạt 8 nghìn tỷ đồng, thấp hơn năm 2016 khoảng 2,4%.

Định hướng đến 2020

Mục tiêu đề ra đến năm 2020 quy mô tổng đàn gà khoảng 15,5 triệu con tập trung tại huyện Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên và Lục Nam. Từng bước xây dựng Cụm Tương hỗ gà đồi Yên Thế với quy mô từ 6-8 triệu con. Phấn đấu đàn lợn khoảng 1,3 triệu con, đàn trâu 55 nghìn con, bò 125 nghìn con. Sản lượng thịt hơi các loại 275 nghìn tấn. Tỷ lệ chăn nuôi trang trại, gia trại an toàn sinh học chiếm 30% tổng đàn lợn, 35% tổng đàn gia cầm và chăn nuôi theo hướng an toàn VietGAP chiếm 20% tổng đàn lợn và 30% đối với đàn gia cầm.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ông Dương Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT chỉ đạo, ngành nông nghiệp cần thực hiện tái cơ cấu chăn nuôi, chuyển dịch chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại; duy trì chăn nuôi nông hộ theo h?nh thức chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế. Phát triển chăn nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm và thịt lợn. Khuyến khích tăng sản lượng và chất lượng, tập trung phát triển gà thả vườn, tăng quy mô lợn cao sản, cải thiện nâng cao năng suất sinh sản đàn lợn nái. Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, gà thịt ứng dụng công nghệ cao ở các huyện Yên Thế, Hiệp Hòa và Tân Yên.

Bài, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 102
Cập nhật vào: 2018-01-20 10:40:22