Bắc Giang: Trồng rừng vượt kế hoạch năm

ảnh minh họa

Bắc Giang: Trồng rừng vượt kế hoạch năm

Theo Chi cục Kiểm lâm, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã trồng được hơn 6 nghìn ha rừng sản xuất tập trung, đạt trên 125% kế hoạch năm.

Trong đó có 150 ha rừng trồng phòng hộ, đặc dụng. Các địa phương trồng nhanh là Yên Thế, Lục Ngạn, Lục Nam… Ngoài ra còn trồng được hơn 1,4 triệu cây phân tán các loại, đạt gần 150% kế hoạch năm. Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức rà soát danh sách chủ rừng và ký cam kết bảo vệ rừng đến tất cả các chủ rừng. Kết quả ký hơn 4,8 nghìn bản cam kết cho chủ rừng là tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, trong đó hơn 2,5 nghìn bản cam kết của chủ rừng có rừng tự nhiên và trên 32,3 nghìn bản cam kết của chủ rừng có rừng trồng.

Nhằm quản lý tốt công tác khai thác rừng, Chi cục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ rừng thực hiện chế độ, chính sách theo đúng quy định của Nhà nước. Đến nay toàn tỉnh đã khai thác được gần 374 nghìn m3 gỗ các loại, đạt 125% kế hoạch năm; trên 43 nghìn ste củi;hơn 2,8 triệu cây tre; trên 3,3 triệu cây nứa; 125 tấn song và 230 tấn nhựa thông.

Từ nay đến cuối năm, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp năm 2017; thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, tích cực chủ động phòng chống cháy rừng trong các tháng mùa khô. Đồng thời tiến hàng rà soát, xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2018.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Số lượt xem: 75
Cập nhật vào: 2017-12-15 10:37:22