Dự án LCASP: Tăng mức hỗ trợ xây dựng hầm biogas

ảnh minh họa

Dự án LCASP: Tăng mức hỗ trợ xây dựng hầm biogas

Mới đây, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp Bắc Giang triển khai, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xây dựng, quản lý và hỗ trợ công trình khí sinh học quy mô nhỏ, bổ sung trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp được nhận mức hỗ trợ 5 triệu đồng/công trình, tăng 2 triệu đồng/công trình so với trước.

Theo đó, hộ gia đình hợp lệ xây dựng công trình khí sinh học phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau đây: Là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định 1956/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; hộ gia đình người dân tộc thiểu số (có chồng hoặc vợ là người dân tộc thiểu số); hộ gia đình có phũ nữ là trụ cột (hộ gia đình có phụ nữ sống đơn thân hoặc có chồng là người mất khả năng lao động). Bên cạnh đó, các hộ còn được Dự án hỗ trợ kỹ thuật như giới thiệu đội xây dựng đạt chuẩn để thiết kế, xây dựng và lắp đặt công trình khí sinh học phù hợp với điều kiện của gia đình; hướng dẫn sử dụng công trình khí sinh học một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường; chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình vận hành và bảo dưỡng khi sử dụng công trình khí sinh học.

Các nội dung khác liên quan đến xây dựng, quản lý và hỗ trợ công trình khí sinh học quy mô nhỏ áp dụng theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án đã ban hành.

Tin, ảnh: Hương Giang

 

Số lượt xem: 67
Cập nhật vào: 2018-01-17 15:46:41