Toàn tỉnh: Hợp tác xã nông nghiệp tăng cao so kế hoạch

ảnh minh họa

Toàn tỉnh: Hợp tác xã nông nghiệp tăng cao so kế hoạch

Nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khuyến khích phát triển đối với các hợp tác xã (HTX), đến nay toàn tỉnh có 346 HTX nông nghiệp, tăng 33 HTX so với  năm 2016 và vượt 18 HTX so với  kế hoạch năm 2017.

Số lượng HTX hoạt động theo Luật 2012 là 346/346 HTX, trong đó có 151 HTX thành lập sau Luật và 195 HTX thực hiện chuyển đổi. Doanh thu bình quân của mỗi HTX khoảng 700 triệu đồng. Trong đó, nhiều mô hình HTX ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như mô hình trồng dưa lưới của HTX nông nghiệp Đồng Tâm 3 (Hiệp Hòa), HTX nông nghiệp Quang Thịnh (Lạng Giang), trồng rau thủy canh của HTX nông nghiệp Hoài Long (Việt Yên), tưới nhỏ giọt cho cam canh ở xã Hồng Giang (Lục Ngạn)... Đối với chăn nuôi có mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót của HTX Trường Thành (Hiệp Hòa), chăn nuôi theo hướng VietGAP của HTX chăn nuôi, sản xuất và tiêu thụ lợn sạch Tân Yên...

Cùng với các thành phần kinh tế khác, HTX nông nghiệp đã và đang đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 390 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; hàng năm xây dựng và nhân rộng từ 2-5 mô hình HTX điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; phấn đấu ở tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới có các mô hình kinh tế hợp tác đạt loại khá trở lên; cơ bản hình thành hệ thống các HTX liên kết với doang nghiệp trong cung cấp dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân trong các vùng sản xuất hàng hóa tập trung...

Tin, ảnh: Kim Lan

Số lượt xem: 74
Cập nhật vào: 2018-01-17 15:46:16