Lạng Giang: Hỗ trợ sản xuất cây trồng vụ Đông

ảnh minh họa

Nhằm khuyến khích người dân tham gia sản xuất vụ Đông, năm nay UBND huyện Lạng Giang tiếp tục thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho sản xuất các cây trồng.

Cụ thể, hỗ trợ 70.000 đồng/kg giống ngô nếp lai HN88. Đối với sản xuất rau an toàn theoVietGAP, rau chế biến, khoai tây chế biến có diện tích tập trung từ 05 ha trở lên, liền vùng có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ 108 nghìn đồng/sào; hỗ trợ 72.000 đồng/sào trồng cây thuốc lá cho các hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, hợp tác xã. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hóa có hiệu quả, thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của huyện, tỉnh để người dân được biết tham gia sản xuất góp phần hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ Đông...

Được biết, vụ Đông năm 2017 huyện Lạng Giang có kế hoạch gieo trồng 4.150 ha cây trồng các loại. Trong đó, diện tích rau các loại là 1.655 ha, cây ngô 965 ha, khoai lang 950 ha, lạc 270 ha, thuốc lá 100 ha và 60 ha đậu tương.

Tin, ảnh: Kim Lan

Số lượt xem: 79
Cập nhật vào: 2018-01-17 15:45:47