Tăng cường công tác bảo vệ rừng tự nhiên

ảnh minh họa

Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan Trung ương đến địa phương nhằm bảo vệ, ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên thời gian gần đây trên địa bàn một số huyện có rừng tự nhiên còn xảy ra tình trạng phá rừng, mở đường vào rừng tự nhiên, khai thác lâm sản trái phép.

Để tăng cường công tác bảo vệ rừng, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cảu tỉnh và địa phương về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đối với UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng; xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng tự nhiêm theo đúng quy định của pháp luật, thống kê, báo cáo thực trạng diện tích rừng tự nhiên bị phá trong thời gian vừa qua. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã trong việc xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên trong những tháng đầu năm 2017.

Đối với Chi cục Kiểm lâm cần phối hợp, chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra truy quét các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, bị phá, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định đường dây, “đầu nậu” để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu cho Sở Nông nghiệp &PTNT xây dựng và trình UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý Nhà nước cho chính quyền cơ sở, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng, biểu dương người tốt, việc tốt trong bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng của các tổ chức, cá nhân để giáo dục phòng ngừa chung.

Đối với các chủ rừng là các tổ chức cần khẩn trương thành lập hoặc kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/6/2016; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ rừng của chủ rừng, phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trong diện tích được giao quản lý.

Tin, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 221
Cập nhật vào: 2020-07-01 10:19:43