Trung tâm KN: Tập huấn phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông

ảnh minh họa

Thực hiện công tác đào tạo tập huấn năm 2017, từ ngày 24-26/10, Trung tâm KN phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Yên Dũng tổ chức lớp tập huấn "Phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông" cho 30 học viên là cán bộ Trạm và khuyến nông cơ sở các xã trên địa bàn huyện .

Trong 03 ngày tập huấn, các học viên được học về các nội dung: Đặc điểm, nguyên tắc, chu trình học tập của người lớn; các phương pháp và kỹ năng sử dụng trong tập huấn; lập kế hoạch bài giảng và ứng dụng Microsoft powerpoint 2007 trong soạn thảo bài giảng. Trong thời gian tập huấn, giảng viên với phương pháp dạy học có sự tham gia đã giúp học viên học tập sôi nổi, hào hứng.

Qua lớp tập huấn, các cán bộ khuyến nông có thêm những kiến thức, kỹ năng góp phần quan trọng trong việc chủ động, tự tin tổ chức tốt các khóa tập huấn cho nông dân.

Tin, ảnh: Hạ Liên

Số lượt xem: 199
Cập nhật vào: 2020-07-01 14:42:27