Lục Ngạn: Triển khai 29 mô hình nông, lâm, ngư nghiệp

ảnh minh họa

Từ đầu năm đến nay, Trạm Khuyến nông huyện Lục Ngạn đã triển khai thực hiện và phối hợp chỉ đạo, thực hiện 29 mô hình nông, lâm, ngư nghiệp bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến nông và các nguồn kinh phí khác.

Theo đó, thực hiện 10/7 mô hình từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến nông, đạt trên 142% kế hoạch cả năm. Nổi bật có mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại giống LY, quy mô 20 con tại xã Tân Sơn, Phú Nhuận, đàn lợn sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, trọng lượng bình quân đạt 160 kg/con, đàn lợn đang trong giai đoạn có chửa; mô hình cam vinh theo tiêu chuẩn VietGAP, quy mô 1 ha tại xã Tân Quang, cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả đạt 80%, hiện đang cho thu hoạch; mô hình sản xuất cam đường canh với quy mô 3ha; mô hình trồng cây cam Xoàn; mô hình chăn nuôi gà thương phẩm ứng dụng công nghệ sinh học Biowish, quy mô 5000 con; mô hình sản xuất táo theo tiêu chuẩn VietGAP, quy mô 2 ha tại xã Phì Điền; mô hình mít Thái siêu sớm, quy mô 4,5 ha tại Hộ Đáp, Tân Sơn, Phong Vân và Phong Minh. Cùng đó, bằng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế các xã và nguồn kinh phí khác, Trạm Khuyến nông xây dựng nhiều mô hình như mô hình cam Cara ruột đỏ, quy mô 1 ha tại xã Sa Lý, tỷ lệ sống 96%; mô hình lợn nái F1, quy mô 30 con tại Cấm Sơn; mô hình cá lồng, quy mô 100m3; mô hình bạch đàn lai nuôi cấy mô, quy mô 18 ha tại xã Hộ Đáp; phối hợp với Viện Rau quả Trung ương triển khai mô hình sản xuất vải thiều an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGAP, quy mô 32 ha tại xã Quý Sơn.

Để thực hiện và hoàn thành kế hoạch của năm, hàng tháng Trạm Khuyến nông đã ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển, giúp nhân dân nắm bắt, áp dụng các thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật mới nhất vào sản xuất. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện theo dõi phát hiện, phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi, không có dịch bệnh hại trên diện rộng...Các mô hình triển khai được người dân đồng tình ủng hộ.

Tin, ảnh: Hương Giang

Số lượt xem: 203
Cập nhật vào: 2020-06-29 10:17:26